Pályázati felhívás – kisbolt pályázat

A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása című

alprogramhoz, a kiírás kódszáma: KTÜ-KP-1-2023

A pályázati kiírás célja a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatása a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében.

A támogatott tevékenység időtartama:

2022. augusztus 1. – 2023. július 31.

A pályázók kötelező vállalásai:

A pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett kistelepülési üzletet a támogatás folyósításától számított 12 hónapon keresztül üzemelteti, és biztosítja a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférést.

Pályázatot nyújthat be

Az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltető), amely

–        a Belügyminisztérium által 2022. január 1. napján kezelt adatok alapján 2000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú kistelepülésen

–        kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és

–        az üzletre vonatkozóan a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből származott,

vagy

–        Az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, amely a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján fejlesztési támogatásban részesült, a támogatással érintett üzletre vonatkozóan.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2023. január 12. 10.00 óra – 2023. január 31. 23.59 óra

A támogatás formája:

A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

Az elnyerhető támogatás minimális mértéke üzletenként: 1 millió forint, maximális mértéke üzletenként: 3 millió forint.

Elszámolható költségek:

A támogatással érintett üzlet üzemeltetésével összefüggő működési költségek:

–        az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját megelőzően már fennállt (nem számolható el a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján 2022-ben és 2023-ban támogatott munkáltatói közteher);

–        az üzlet helyét biztosító ingatlan bérleti díja;

–        könyvelői díj, könyvvizsgálói díj (nyilatkozathoz);

–        könyvelés díja;

–        ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez);

–        áram, víz, fűtés költségei;

–        karbantartási költség;

–        áruszállítás költségei;

–        posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek.

Nem elszámolható költségek:

A támogatható tevékenységhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik a kiírás releváns részében meghatározott tevékenységhez (üzlet üzemeltetéséhez kapcsolódó közvetlen működési költségek).

Ilyen nem elszámolható költség különösen:

a) saját tulajdonban lévő ingatlanon bérleti díja;

b) kamattartozás kiegyenlítése;

c) hitelkamat;

d) hiteltúllépés költsége;

e) egyéb pénzügyforgalmi költségek;

f) deviza-átváltási jutalék;

g) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;

h) bírságok, kötbérek és perköltségek;

i) sikerdíj;

j) tanácsadás költségei;

k) projektmenedzsment költségei;

l) prémium, pénzbeli jutalom;

m) végkielégítés;

n) élőállat vásárlás;

o) szeszesital, dohánytermék költségei;

p) árukészlet költsége;

q) a társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek;

r) beruházási, felújítási költségek;

s) tárgyi eszköz beszerzés;

t) gépjármű üzemanyag költség.

MFP_KTU-KP-1-2023_a_kistelepulesi_uzletek_mukodesi_tamogatasa_palyazati_kiiras