MESTERKÉPZÉS

Általános tájékoztató:

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. A mestervizsga, a szakemberek fejlődési folyamatában, jelentős mérő-, értékelő-, minősítő szintet hivatott képviselni.

A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez.

mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mestervizsgára jelentkezés első lépése a mestervizsga jelentkezési lap kitöltése, mely letölthető honlapunkról, vagy személyesen átvehető a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 3. emeleten.

A jelentkezési lap mellékleteként a kamara munkatársa által hitelesített bizonyítványmásolatot, valamint szakirányú szakmai gyakorlat igazolását is csatolni kell.

Mestervizsgát azon szakmákból lehet tenni, amelyekből rendeletben megjelent a mestervizsga szint és követelmény.

Az MKIK területi kamaráinál szervezett mestervizsgák alapdíja egységes – szakmától és helytől függetlenül, melyről a Mestervizsga szabályzat 4. sz. melléklete rendelkezik.


Kamaránk 2024-ben is lehetőséget biztosít támogatott mesterképzésre és vizsgáztatásra.

A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű lebonyolítása.

Bevonhatók továbbá olyan, kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek, akik a pedagógiai ismeretek birtokában szeretnék tovább képezni magukat a mestercím megszerzésével.

A mesterképzés és –vizsga szervezhető azon leendő gyakorlati oktatók számára is, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdik. A támogatás odaítélését megelőzően a jelöltnek, illetve munkáltatójának erre vonatkozóan kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírni.

A támogatott mesterképzésen a jelentkezők önrész befizetésével (melynek összege bruttó 204.000 Ft) vehetnek részt.

A támogatott képzés és vizsga mellett önköltséges formában is lehet csatlakozni a felkészítéshez és a mestervizsgához.

A támogatott és önköltséges képzések elindulásának várható időpontja: 2024. első félévében

A vizsga várható időpontja: 2024. október

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

–  jelentkezési lap kitöltése

–  szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata

–  az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja

–  az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) megfogalmazott egyéb feltételeknek megfelel.

A mestervizsgára jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:

Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye van.

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a beérkezett jelentkezési lapok alapján dönti el, hogy mely szakmákban indít mesterképzést.

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013.évi LXXVII. Törvény 2.A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképző engedély száma:  E/2021/000039

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2024/000135

A jelentkezésekkel, finanszírozással, képzések megvalósulásával kapcsolatos további kérdésekkel keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken.

 

Mestervizsgára való előjeletkezését IDE kattintva adhatja le:

 

Kissné Szakállas Marietta

Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Mobil: 0630/190-4083

E-mail: kszmarietta@tmkik.hu


Nyomtatványok:

Munkáltatói_igazolás_minta

Jelentkezesi lap mestervizsgara


Kapcsolódó anyagok:

Mestervizsga dokumentumok és követelmények

Mestervizsgára felkészítő jegyzetek és példatárak