GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉS

A szakképzési törvény előírása alapján a duális képzésben részt vevő gyakorlati oktatónak rendelkeznie kell kamarai gyakorlati oktató vizsgával, vagy az ezt kiváltó feltételekkel.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés – és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben a duális képzést folytató szervezeteknél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára

–  a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét

–  a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, kommunikációs és adminisztratív ismeretek elsajátítását

Felnőttképző engedély száma:  E/2021/000039

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2024/000135

A képzési idő összesen 50 óra: 25 óra elmélet és 25 óra tréning.

Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. Az első három témakörben olyan ismeretekkel találkozhatnak a jelenlegi és jövőbeni gyakorlati oktatók, amelyek a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikációs nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban. Az elméleti képzés online vizsgával zárul.

A tréning szakasz során a gyakorlati oktatók olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni. Életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning szakasz szituációs vizsgával zárul.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki

  1. a) a szakképzésről szóló törvény 12/2020(II.7.)Korm. rendelet 242.§ (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel
  2. b) az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivelancia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja
  3. c) az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el
  4. d) a teljes képzési program szerint, maximum 16% (8 óra) igazolt hiányzás mellett a megkötött képzési szerződésben foglaltak alapján eredményesen eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcsolatos összes kötelezettségének

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki:

– (bármilyen) mestervizsgával rendelkezik

– a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább két éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,

– a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő (bármilyen) felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakképzettséggel, valamint legalább öt éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik

– 60.életévét betöltötte

A duális képzőhely oktatója esetében a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő felsőfokú végzettségnek kell elfogadni a – képzésről rendelkező jogszabály szerint – felsőfokú végzettséget tanúsító műszaki oktatói, technikusi tanári, szakoktatói oklevelet, bizonyítványt.

A felsőfokú végzettséget nem tanúsító, tanfolyami képzésben szerzett műszaki oktatói vagy szakoktatói bizonyítványt az alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelő középfokú szakképzettségnek kell elfogadni.

Az oktatás helyszíne a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara oktató terme.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga részben támogatott, a jelentkezőnek egy 20%-os (bruttó 22.860 Ft) önrészt kell befizetnie a képzést szervező területi kamaránál.

A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a területi kamaráknál a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes. Az induló képzésekről, a képzések intenzitásáról a területi kamara tud tájékoztatást adni.

Jelentkezni az eredeti kitöltött jelentkezési lappal és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet:

  1. Szakirányú szakmai képesítést igazoló bizonyítványok(ok)
  2. A gyakorlati idő (minimum 5 év) igazolása

– ügyfélkapu rendszerből kinyomtatott igazolás a vállalkozás meglétéről vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat

– a szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolás(ok) a munkáltató(k)tól, NAV/OEP hivatalos igazolása, illetve az Ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás.

A jelentkezésekkel, finanszírozással, képzések megvalósulásával kapcsolatos további kérdésekkel keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Előzetes jelentkezését IDE kattintva adhatja le.

 

Kissné Szakállas Marietta

Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Mobil: 0630/190-4083

E-mail: kszmarietta@tmkik.hu


Nyomtatványok:

GYOK jelentkezési lap 2024