Pályázati felhívás – Országos Ellenőrzési Szakértői Névjegyzékébe történő felvételre

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet gyakorlati képzőhely ellenőrzési kamarai szakértői névjegyzékébe történő felvételre

 1. A pályázati kiírás célja:

Gazdasági szervezetek nyilvántartásba vétele, minősítése, a duális képzőhelyeken folyó szakirányú oktatás hatósági ellenőrzése, azok rendszeres látogatására létrehozandó szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvételre.

 1. A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázati adatlapon megjelölt szakképesítésnél/szakmacsoportnál a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat az alábbiak szerint:

  • az adott szakmacsoportban megszerzett szakirányú végzettség:
    • szakirányú főiskolai vagy egyetemi diploma
    • szakirányú középiskolai végzettség és mesterlevél
  • az adott szakmacsoport valamely területén eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat
  • büntetlen előélet
  • kamarai ellenőri vizsga tanúsítványának megszerzése, amelynek érvényességi ideje 3 év. Ennek megfelelően az ellenőrzésben részt vevő szakértőnek a képzést és vizsgát 3 évente meg kell újítania.

Egyéb feltétel: a mindenkori szakképzési törvények magasfokú ismerete, abban való jártasság.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a személy, aki:

  • kamarai tag vagy pártolói tag
  • szerepel az országos vizsgaelnöki, szakmai szakértői névjegyzékben (adott szakterületen vagy szakképesítésekben)
  • szakmai vizsgáztatási ismeretekkel rendelkezik
  • legalább alapfokú pedagógiai ismeretekkel rendelkezik
  • egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tulajdonosa, alkalmazottja
 1. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
  • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  • részletes szakmai önéletrajz (1.számú melléklet)
  • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, ha ilyennel rendelkezik
  • országos vizsgaelnöki, szakmai szakértői, felnőttképzési szakértői, mestervizsga elnöki névjegyzékben (adott szakterületen/szakképesítésekben) való szereplés esetén annak igazolása (kinevezés másolata)
  • a pályázó nyilatkozata a büntetlen előéletéről
  • a pályázó nyilatkozata a képzőhely ellenőrzéssel kapcsolatos összeférhetetlenségéről
 1. A névjegyzékbe kerülő szakértő vállalja:
  • a Kamara által szervezett – a feladattal összefüggő- módszertani, szakmai felkészítéseken, képzéseken való részvételt
  • a megpályázott területen – előzetes egyeztetést követően – a „Megbízás” szerinti ellenőrzést elvégzi és a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi és dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz
  • a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi a kamara felé
  • az érvényességi idő lejárta után a névjegyzékbe történő ismételt felvétel/meghosszabbítás a pályázó felelőssége
 1. A pályázat benyújtásának határideje, módja:

A pályázat beadásának határideje: folyamatos

A pályázatot egy példányban szükséges benyújtani a mellékletek hiánytalan csatolásával. A jelentkezési lap minden pontját kérjük kitölteni.

 1. A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:

Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A borítékon a következőket tüntesse fel: „Pályázat- Képzőhely ellenőrzési kamarai szakértő”

 

Kapcsolattartó:

Kissné Szakállas Marietta

Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Telefon: 06-30/190-4083

Email: kszmarietta@tmkik.hu

 

Mellékletek:

KH ellenőr pályázati adatlap – űrlap

KH ellenőr pályázati adatlap – word