Magyar Szabványügyi Testület szabványállományok változásai

Szíves figyelmébe ajánljuk a Magyar Szabványügyi Testület hírlevelét, melyből tájékozódhat a jelenlegi Nemzeti Szabványállomány változásairól.

  1. február 1-jén 160 db új nemzeti szabvány és 12 darab magyar nyelvű szabvány jelent meg, illetve 102 db nemzeti szabvány visszavonására került sor, amiből 100 db az új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra. A változásokról a hírlevél mellékletében tájékozódhat.

A hírlevelet alább olvashatja.

További információkat pedig a Magyar Szabványügyi Testület honlapjáról szerezhet. https://www.mszt.hu/hu-hu/


NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

Szabványok megjelenése

2023. február 1-jén 160 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 57 db MSZ EN, 57 db MSZ EN ISO, 38 db MSZ EN IEC, 4 db MSZ CLC/TR, 1 db MSZ CLC/TS, 1 db MSZ IEC, és 2 db MSZ EN ISO/CIE. tovább

2023. február 1-jén összesen 102 db nemzeti szabvány visszavonására került sor. Ebből 100 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 2 db helyettesítés nélkül. tovább

Februárban megjelent magyar nyelvű szabványok

2023. február 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg. tovább

Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. február 1-jén 8 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé. tovább

Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. február 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba. tovább

Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ 24803-7 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 7. rész: Előregyártott vasbeton szerkezetek, MSZ 1601 Fűtési célú, cseppfolyósított propán, bután és keverékeinek követelményei és vizsgálati módszerei, MSZ IEC 60050-471 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 471. rész: Szigetelők szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére. tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK

Ívhegesztő berendezések hegesztőáram-testcsatlakozója – MSZ EN IEC 60974-13

Az MSZ EN IEC 60974-13:2021 Ívhegesztő berendezések. 13 rész: Hegesztőáram-testcsatlakozó (IEC 60974-13:2021) szabvány a biztonsági és a működőképességi követelményeket határozza meg. tovább

Tokoferol- és tokotrienoltartalom meghatározása – MSZ EN ISO 9936

Az MSZ EN ISO 9936:2016 Állati és növényi zsírok és olajok. Tokoferol- és tokotrienoltartalom meghatározása nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (ISO 9936:2016) szabvány az állati és növényi zsírokban és olajokban lévő szabad α-, β-, γ- és δ-tokoferol- és -tokotrienol-tartalom meghatározására ír elő módszert, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiát (HPLC) alkalmazva. A szabvány alkalmazási területe nem terjed ki a tejre és a tejtermékekre, illetve a tejből és tejtermékekből származó zsírokra. tovább

Fémek hegesztett kötéseinek makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata – MSZ EN ISO 17639

Az MSZ EN ISO 17639:2022 Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Varratok makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata (ISO 17639:2022) szabvány a próbatestek előkészítésére, a vizsgálati eljárásokra és a vizsgálat fő céljaira vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz. A vizsgálatok repedés, üreg, zárvány, összeolvadási hiány, hiányos átolvadás, alakhiba, hőhatásövezet, szemcsehatár és -szerkezet, dúsulás, kiválás, hőhatások stb. kimutatására alkalmasak. tovább

Hengeres faanyagok és fűrészáru terminológiája és csoportosítása – MSZ EN 844, MSZ EN 1315

Az MSZ EN 844:2019 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Terminológia szabvány a fűrészárura, valamint a hengeres faanyagra vonatkozó európai szabványokban alkalmazott általános szakkifejezéseket és meghatározásukat adja meg magyar, angol, francia és német nyelven. Az MSZ EN 1315:2015 Hengeres faanyagok csoportosítása a méretek alapján szabvány részletesen leírja a fenyő és a lombos hengeres faanyag méretek szerinti osztályba sorolását. tovább

Légszennyező pontforrások emissziómérése – MSZ EN 15259

Az MSZ EN 15259:2008 Levegőminőség. Helyhez kötött légszennyező források emissziójának mérése. A mérőszakaszok és mérési helyszínek, valamint a mérés céljának, tervének és eredményközlésének követelményei szabvány szerint egy pontforrás létesítésekor már a tervezési fázisban figyelembe kell venni a majdani mérések műszaki követelményeit, és ennek megfelelően a pontforráson egy megfelelő mérőszakaszt, mérőnyílásokat és mérési helyszínt (munkavégzésre alkalmas állványzatot) kell kialakítani. tovább

Álmennyezetek tűzállósági vizsgálata – MSZ EN 1364-2

Az MSZ EN 1364-2:2018 Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Álmennyezetek szabvány azokat a speciális szempontokat tartalmazza, amelyeket figyelembe kell venni az álmennyezetek MSZ EN 1363-1:2020 szerinti vizsgálatakor. Az MSZ EN 1364-2 szerinti eljárás egyaránt alkalmazható a tartóvázhoz vagy szerkezethez függesztőelemekkel vagy közvetlenül rögzített álmennyezetek, valamint a függesztés nélküli önhordó mennyezetek esetében. tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok

Iránymutatás geotermikus rendszert (EGS-t) magában foglaló épület-korszerűsítéshez – CWA 17941 (európai munkaértekezleti megállapodás)

A CWA 17941 Guidelines for an integrated approach of building retrofitting projects based on enhanced shallow geothermal technologies [Iránymutatások az EGS-en (megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszereken) alapuló integrált épület-korszerűsítési koncepcióhoz] munkaértekezleti megállapodás az EGS-technológiákon alapuló épület-korszerűsítésekhez ad segítséget a geotermikus energiaforrások épületek fűtése és hűtése céljából történő felhasználásához. tovább

Kutatási-mentési műveletek digitális információi – CWA- (európai munkaértekezleti megállapodás) tervezet

A CWA Requirements for acquiring digital information from victims during Search and Rescue operations (A kutatási-mentési műveletek során az áldozatoktól begyűjtött digitális információk követelményei) munkaértekezleti megállapodás szakmai egyeztetésre bocsátott tervezete meghatározza a digitális áldozat-nyomkövető rendszerek követelményeit a kutatási-mentési műveletek során. Célja tömegbaleset esetén a segítségnyújtók számára megkönnyíteni az áldozatok állapotának, így a legmegfelelőbb ellátás – helyszíni egészségügyi ellátás vagy kórházba szállítás – mielőbbi meghatározását. A tervezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2023. március 2-ig lehet eljuttatni az annika.almqvist@sis.se e-mail-címre. tovább

A mesterséges intelligencia és az ETSI

Az ETSI tevékenységei a mesterséges intelligencia területén kiadvány bemutatja az ETSI eddigi és jövőbeli, tervezett tevékenységét ezen a szakterületen, valamint elemzi, hogy az ETSI munkája hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia területén megnyilvánuló politikai kezdeményezésekhez. Az ETSI jelenleg a kiberbiztonsággal (CYBER), a mesterségesintelligencia-rendszerek védelmével (ISG SAI) és a mesterséges intelligencia hálózati architektúrába való integrálásának lehetőségével (ISG ENI) foglalkozik. tovább

Üvegházhatású gázok kibocsátásainak számszerűsítése a logisztikai szektor számára – ISO/FDIS 14083

Az új, kidolgozás alatt álló ISO 14083 (ISO/FDIS 14083) Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations (Üvegházhatású gázok. A szállítási lánc műveleteiből származó üvegházhatású gázok kibocsátásainak számszerűsítése és jelentéstétele) szabvány kínálja az első egyetemes módszert a logisztikai kibocsátások nagyságának pontos meghatározására, illetve elszámolására. A szabvány és a GLEC (Global Logistics Emissions Council, Globális Logisztikai Kibocsátási Tanács) által kiadott keretmódszertan egymást kiegészítve segítik a logisztikai szektor globális kibocsátásának meghatározását/elszámolását és erről a jelentéstétel módját. tovább

Megfelelőségértékelés, hitelesség, állandóság – ISO/IEC 17060

Az ISO/IEC 17060 Conformity assessment. Code of good practice (Megfelelőségértékelés. A jó gyakorlat kódexe) szabvány célja, hogy leírja és népszerűsítse az olyan megfelelőségértékelési politikát és gyakorlatot, amely elősegíti a kereskedelmet, társadalmi előnnyel jár nemzetközi, regionális vagy országos szinten, és elősegíti a hitelességet és az állandóságot. Bevált és széles körben elfogadott gyakorlati példákat tartalmaz a megfelelőségértékelés elemeinek (cél, követelmények, tevékenységek, testületek, rendszerek, sémák, eredmények) értelmezésére, alkalmazására. tovább

Új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok

2022-ben is számos új műszaki bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) sok olyan innovatív témát vontak be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk. Az ISO 6, az IEC 1, a CEN 31, a CENELEC 2 önálló, az ISO/IEC 1, a CEN/CENELEC pedig 5 közös szabványosító bizottságot hívott életre 2022-ben. Az MSZT, az európai és a nemzetközi szabványosító szervezetek tagjaként, várja azoknak a szervezeteknek a jelentkezését, amelyek képviselőik útján részt vennének valamely bizottság(ok) munkájában. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT az adott szakterületen nemzeti szabványosító műszaki (tükör)bizottságot hoz létre. tovább

86. IEC-közgyűlés – 2022. október 31. – november 4.

Az IEC 86. közgyűlését San Franciscóban rendezték meg, de lehetőség volt az online részvételre is. A közgyűlés kiemelt témája volt többek között, hogy az IEC hogyan kezelje a jövőbeli környezeti, társadalmi, gazdasági bizonytalansági tényezőt. A közgyűlés áttekintette, hogy az IEC-szabványok és megfelelőségértékelési rendszerek hogyan segítik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérését, a tiszta és megfizethető energiához való hozzáférés javításától a fenntartható fogyasztás és termelés támogatásáig. Kulcsfontosságú téma volt a fenntartható fejlődési célok (SDG-k – az éghajlatváltozás, a szegénység és más globális kihívások kezelését célzó 17 ambiciózus cél) elérésének elősegítése, különös tekintettel az „SDG-mosás” elleni küzdelemre. tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS

Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ – sikeres ISO 9001 és MEES 2.0 szerinti tanúsítás, aranyoklevél

A Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ részére az intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület 2023. január 16-ai dátummal aranyoklevelet adományozott. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél. Az aranyoklevél adományozásával egyidejűleg – a sikeres auditeljárás végén – az MSZT Tanúsítási Titkársága 2023 januárjában (immár negyedik alkalommal) meghosszabbította az Egészségügyi Központ ISO 9001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) szerinti integrált minőségirányítási rendszer járóbeteg-szakellátás, alapellátás: védőnői szolgálat alkalmazási területre kiterjedő tanúsítványainak érvényességét. tovább

Az Intelliport Solutions Kft. és az Intelliport Systems Kft. – az MSZT új ügyfelei – antikorrupciós rendszerének (MSZ ISO 37001:2019) sikeres tanúsítása

Sikeresen zárult le az Intelliport Solutions Kft. és az Intelliport Systems Kft. MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti antikorrupciós irányítási rendszerének (AKIR) tanúsítási eljárása, ami a nemzeti MSZT-, és a nemzetközi IQNET-tanúsítványok kiadását eredményezte. Az antikorrupciós irányítási rendszer tanúsított alkalmazási területei: intelligens biztonsági és ipari elektronikai hardver és kapcsolódó firmware tervezése, fejlesztése, gyártása és értékesítése, valamint szerviztevékenysége, üzemeltetése, kapcsolódó projektmenedzsment, hardver- és szoftvertanácsadás; alkalmazás- és szoftverfejlesztés, üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások. tovább

Tanúsításról közérthetően – irányítási rendszerek

A legelterjedtebb kilenc darab ISO irányítási rendszerszabvány segíti a szervezeteket politikájuk kialakításában és megvalósításában, folyamataik kezelésében, kitűzött céljaik elérésében. Ezek a szabványok minden gazdasági szektorban, bármilyen típusú és méretű szervezet esetében, a legkülönbözőbb földrajzi, kulturális és társadalmi körülmények között alkalmazhatók. tovább

23. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

A japán tanúsító szervezet (JQA, Japan Quality Assurance Organization) a svájci székhelyű Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózatával (IQNET-tel) közösen, az UNICEF Tokiói Iroda támogatásával huszonharmadik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt az „Örömteli idők az emberek és a természet számára” (Joyful Times for People and Nature) témakörben. A múlt évben meghirdetett 22. versenyre 61 országból és régióból regisztráltak, összesen 6390 pályamunkával. 2022-ben 712 db rajzzal Magyarország a harmadik legtöbb rajzpályázatot benyújtó ország volt, és számos díjat is nyert. Ebben az évben a jelentkezési határidő: május 31. A jelentkezési lapoknak és a rajzoknak erre a határidőre hiánytalanul be kell érkezniük a japán szervezőirodához. tovább

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum. tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.

Konferencia az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében

Az MSZT 2023. március 21-én szakmai fórumot szervez „Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet” témakörben, ahol az érdeklődők részletesebben is megismerhetik a magyar nyelven most megjelenő MSZ EN 17210:2021 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Működési követelmények szabványt, valamint információt kaphatnak a kapcsolódó jogszabályi környezetről. tovább


EGYÉB HÍREK

Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2023 januárjában az Online Szabványkönyvtárnak 33 új előfizetője volt, 120 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.

Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe. tovább