Térségfejlesztési Program

Szövetségben a vállalkozókkal – Térség és Vállalkozásfejlesztési Program Tolna Vármegyében

 

A helyi igényekhez igazított, vállalkozásokat segítő program megvalósítását kezdjük meg. A program a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálása mellett megvalósuló VF/44/5/2023_TMKIK számú Vállalkozás Fejlesztési Projekt.

Ennek keretében, az ország többi iparkamarájához hasonlóan, sokféle programmal segítjük a kezdő, s a már sok év óta működő vállalkozókat, vállalkozásokat egyaránt. Rendezünk fórumokat, workshopokat, egyéb tájékoztató rendezvényeket, üzletember találkozókat, s ami lényeges, időszaki irodákat hozunk létre a meglévő dombóvári iroda mellett Bonyhádon és Tamásiban is. Célunk, hogy a helyi vállalkozások képviselői helyben találkozzanak a kamara szakembereivel, a kamara által biztosított szolgáltatások a helyszínen váljanak számukra elérhetővé.

A térségi irodákon keresztül a kamara komplex szolgáltatás csomagja jut el az érintett térségekbe, fő cél, hogy ne csak a központi irodában találkozzanak a vállalkozások a kamarával. Az új szolgáltatási helyszínek a vármegyei kamara térségi lefedettségét hivatott kibővíteni. Az alprogramnak köszönhetően a hat járásból négy esetben tud közvetlen elérés megvalósulni, melyek közül három elmaradottabb, vagy gazdasági szempontból hátrányosabb helyzetű térség.

Az év első felében tizenegy tájékoztató eseményt, fórumot szervezünk. Ezeken a résztvevők tájékoztatást kapnak egyebek mellett a hulladékgazdálkodásról, a kereskedelmet érintő új visszaváltórendszerről, zöldgazdaságról, digitalizációról, a technikai és technológiai megújulás lehetőségeiről. A kezdő vállalkozók hasznos információkat hallhatnak vállalkozásindításról, adózási, vállalkozásszervezési, és marketing ismeretekről, a már működő cégek képviselői pedig egyebek mellett forrás-koordinációs lehetőségekről, visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásokról, üzleti kapcsolatépítésről, külpiaci lehetőségekről. Ez utóbbi során, a kamarai hálózatra építve, az Enterprise Europe Network ad a nemzetközi ambíciókkal rendelkező kis- és középvállalkozások számára támogatást az elérhető több ezer unión belüli, illetve azon kívüli ajánlat révén.

Az induló mentorprogramban a vállalkozások közötti együttműködési lehetőségek vizsgálata, feltérképezése kerül a fókuszba, olyan témák tárgyalása mentén, mint az alapanyagbeszerzés, működési költség racionalizálás, megújuló energiák alkalmazási lehetőségei, alvállalkozói/beszállítói együttműködések.

A rendszeres, ágazati bontásban megvalósuló szakmai fórumok, rendezvények a helyi vállalkozások részvételével és aktív bevonásával valósulnak meg. A fórumokat követő B2B üzletember találkozók a térségi és vármegyei szintű vállalkozó kapcsolatépítést hivatottak elősegíteni, támogatni.

A rendezvények, szakmai tájékoztatók célja, hogy a vállalkozások működését érintő, ahhoz szorosan kapcsolódó tájékoztatók valósuljanak meg, a szemléletformáló programokon/témákon keresztül előmozdítsák azok fejlődését.

Az üzletember találkozók elsődleges célja, tehát az, hogy ösztönözzék a helyi gazdasági együttműködések kialakulását és elmélyülését, összekapcsolva a hátrányos helyzetű, érintett térségekben működő vállalkozásokat.

Az alprojekt helyi szinten valósul meg Bonyhád, Tamási, Dombóvár, Hőgyész helyszíneken.

 

A találkozókon, tájékoztatókon tárgyalt témakörök:

Kereskedelem-raktározás-logisztika

 • Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás, visszaváltási rendszer, MOHU
 • Környezetvédelmi felelősségbiztosítás
 • Zöldgazdaság, megújuló energiák alkalmazási lehetőségei az ágazatban
 • Digitalizáció, vonalkód használata, készletnyilvántartás
 • ESG jelentéstétel

Fa- és bútoripar:

 • Technológiai megújulás lehetőségei, számítógépvezérelt megmunkálógépek
 • Digitalizáció a fa- és bútoriparban
 • Zöldgazdaság, megújuló energiák alkalmazási lehetőségei az ágazatban
 • Piacra jutás lehetőségei, kapcsolatépítés – export/import

Építőipar:

 • Felnőttképzési lehetőségek az építőiparban – végezhető tevékenységek és szakmai végzettségek összehangolása
 • Digitalizáció az építőiparban, informatikai megoldások a munkaszervezés és működés hatékonyságáért (VIR alapok – szemléletformálás)

Sorozatgyártás-gépészet-fémmegmunkálás:

 • Piacra jutás lehetőségei, kapcsolatépítés – export/import
 • Digitalizáció, hatékony munkaszervezés és működés informatikai háttere (VIR alapok – szemléletformálás)
 • Technológiai megújulás lehetőségei, számítógépvezérelt megmunkálógépek

Az érintett időszakban (2024. I. félév) az alábbi események kerülnek megrendezésre:

Kereskedelem-raktározás-logisztika: 3 db tájékoztató fórum (Tamási, Dombóvár, Bonyhád) + 1 db B2B üzletember találkozó (Hőgyész)

Fa- és bútoripar: 1 db tájékoztató fórum (Dombóvár) + 1 db üzletember találkozó (Dombóvár)

Építőipar: 3 db tájékoztató fórum (Tamási, Dombóvár, Bonyhád) + 1 db B2B üzletember találkozó (Hőgyész)

Sorozatgyártás-gépészet-fémmegmunkálás: 1 db tájékoztató fórum (Dombóvár) + 1 db B2B üzletember találkozó

 

Elkészül a potenciális fejlesztési területek vármegyei adatbázisa és készülni fog egy hiteladatbank is, melyek szintén nagyban hozzájárulnak majd a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához.

Tolna vármegye gazdaságilag és társadalmilag hátrányosabb helyzetű térségeiben kiemelt feladatként jelentkezik az ott működő vállalkozások, cégek fejlesztése, a gazdasági potenciálok kihasználásának támogatása, ösztönzése.

A hazai és nemzetközi kiállításokon, vásárokon való részvétel biztosítása az üzleti kapcsolatépítés egyik eleme lehet. Ennek érdekében minimum 1 db hazai vásárlátogatást tervezünk a vendéglátás szektorban működő, érintett hátrányos helyzetű térségekben tevékenykedő vállalkozások számára.

A piaci kapcsolatépítés projektelem vonatkozásában megjelenik a tájékoztatási és tanácsadási tevékenység is, csoportos és igény szerint egyéni formában, témakörök: kiállítások, vásárok időpontja, tematikája, anyagi vonatkozások, egyéb piaci információk átadása, külpiaci szereplések/részvételi lehetőségek ismertetése, export/import tanácsadási tevékenység.

Mentorprogramunk keretében komoly szakmai tapasztalatokkal, kapcsolatokkal rendelkező cégvezetők/top menedzserek (szakmai közreműködő) és fejlődőképes vállalkozások összekapcsolása valósul meg az ellátási láncok szakmai kapcsolatainak erősítése céljából. Az alprogram célja elsősorban a hátrányosabb helyzetű gazdasági térségekben működő mikro-, és kisvállalkozások együttműködési képességének fejlesztése, kapcsolódási pontok meghatározása az értékteremtő folyamatokban való aktív részvételi lehetőségek által, beszállítói, alvállalkozói kapcsolatrendszerek kialakítása céljából.

A szakmai közreműködő részvételével és moderálása mellett a helyi vállalkozások, melyek bekapcsolódnak a programba, a kialakuló üzleti kapcsolatok révén helyi értékteremtő folyamatot generálnak, a helyi gazdaságot erősítik. Mind rövid- közép- és hosszú távon is hozzájárulnak a térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. A találkozókon a szakmai közreműködő, a támogatott vállalkozások és természetesen a kamarai tanácsadó kolléga/kollégák vesznek részt.

Az alprojekt végső célja a vármegyében jelenlévő, meglehetősen erős konkurenciaharc feloldása, a hasonló piacon, a hasonló tevékenységet folytató vállalkozások között: inkább szakmai együttműködésben, együtt fejlődésben gondolkozzanak, mintsem piaci pozícióharcokban.

Potenciális szektorok/ágazatok: épületgépészet, fémmegmunkálás, építőipar

 

Konzultációs napokon tárgyalt témakörök:

 • Költségek tervezése és tervezhetősége, költségracionalizálás, rezsiköltség csökkentési lehetőségek
 • Fenntartható gazdálkodás
 • Alvállalkozói lehetőségek, beszállítóvá válás kritériumai/felkészülés
 • Digitalizáció lehetőségei a vállalkozás életében
 • Humánerőforrás gazdálkodás kérdései – Milyen a jó munkaerő? Milyen munkaerőre van szükség?
 • Finanszírozási kérdések – Milyen forrásból fejleszthetjük a vállalkozást? Forráskoordináció
 • Árubeszerzés nehézségei és problémái (alapanyag, félkész termék beszerzés, tárolás, készletezés kérdéskörei)
 • Marketing és reklám, a hatékony kommunikáció kihívásai (Mire és mennyit költsünk?)

Szektoronkénti konzultációk:

Épületgépészet: 4 konzultáció, találkozó – érintett járás: Bonyhád

Fémmegmunkálás: 4 konzultáció, találkozó – érintett járás: Dombóvár

Építőipar: 3 konzultáció, találkozó – érintett járás: Tamási

 

A térségfejlesztési program részeként hangsúlyosan jelenik meg a kamara tanácsadási tevékenysége, a szolgáltató kamara intézménye. Az információátadás, tájékoztatás egyebek mellett az alábbi területeken valósul meg: a vállalkozási tevékenység indításához, az induláshoz, a kezdeti – kihívásokkal teli – időszakhoz kapcsolódó tudásanyag átadása, biztosítása: egyebek mellett marketing és PR tanácsadás, forráskoordinációs tanácsadás (hitelezés, tőkebevonási lehetőségek, pályázati tanácsadás), szervezetépítés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás gazdálkodás, adótanácsadás, továbbá a működéshez és működtetéshez kapcsolódó információ-átadás, kiemelt témaként megjelenítve a zöldgazdálkodást, a megújuló energiák hasznosítását és a digitalizációt.

Ezek mellett a már működő vállalkozások számára hasonló szolgáltatás, tanácsadási-mentorálási tevékenység végzésével a térség fejlődéséhez, gazdasági erősödéséhez kívánunk hozzájárulni, azt támogatni.

 

Partneri együttműködésünket ajánlva

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara csapata