KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023

2023. január 13-án módosult a Pályázati felhívás!

A „Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási
Program 2022” című Pályázati felhívást a Támogató a következő pontokon módosította:

2023. január 13-án módosult a Pályázati felhívás!

• a Pályázati felhívás címe „KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023” címre módosult;

• a regisztráció benyújtási határideje 2023. április 30. 19:00 órára módosult;

• a támogatási kérelem benyújtásának végső határideje az „A” komponens esetében 2023. június 30. napjára módosult;

• a támogatási kérelem benyújtásának végső határideje az „B” komponens esetében 2023. december 15. napjára módosult;

• feldolgozóipari vállalkozások esetében az „A” komponens támogatási időszaka meghosszabbításra került három hónappal, ebből következően igényelhető támogatás a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia-, illetve távhőköltségek vonatkozásában is;

• a támogatásban részesíthető vállalkozások köre kiegészült a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba (TEÁOR 55-56) tartozó vállalkozásokkal, így jogosultak pályázni azok a vállalkozások is, amelyek fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás tevékenységből származik;

• a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba (TEÁOR 55-56) tartozó vállalkozások kizárólag a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia-, illetve távhőköltségek esetében igényelhetnek támogatást;

• egyéb, tartalmi változtatást nem jelentő pontosítások kerültek a Felhívás szövegébe.

A Támogató a korrektúrával ellátott dokumentumot is közzéteszi a változások nyomonkövethetősége érdekében.

Azok a feldolgozóipari vállalkozások, amelyek 2022. október, november december és 2023. január, február, március hónapokra egyaránt szeretnének támogatást igényelni, a regisztrációt már megtehetik.

Azon feldolgozóipari vállalkozásoknak, melyek már korábban regisztráltak és akár a 2022. október, november december hónapok valamelyike tekintetében már támogatási okirattal is rendelkeznek, a 2022. január, február, március hónapokra vonatkozó adatok megadására, továbbá a 2023-ra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtására január 30-át követően lesz lehetőségük.

Azon feldolgozóipari vállalkozások számára, amelyek kizárólag 2023. január, február, március hónapokra szeretnének támogatást igényelni, a regisztrációs felület 2023. január 30-án nyílik meg.

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások számára a regisztrációs felület 2023. január 20-án nyílik meg.

Regisztrációval kapcsolatos tudnivalók

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023 című Pályázati felhíváshoz kapcsolódó regisztrációra 2023. április 30. 19:00 óráig van lehetőség, sikeres regisztrációt követően támogatási kérelem az „A” komponens esetében 2023. június 30. napjáig, a „B” komponens esetében 2023. december 15. napjáig nyújtható be.

A regisztráció megkezdése előtt az alábbi dokumentumok összekészítésére van/lesz szükség:

• aláírási címpéldány / hitelesített aláírásminta (cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozások esetén);
• a 2021. évi feldolgozóipari tevékenységből, vagy szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származó árbevételt alátámasztó könyvelési analitikák, bizonylatok – ezek alapján szükséges megadni az értékeket a pályázati kitöltő felületen, amennyiben a főtevékenység nem feldolgozóipari TEÁOR besorolású, vagy nem szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származik de a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből, vagy szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származik;

• a 2021. évi energiaköltségeket alátámasztó könyvelési analitikák, bizonylatok – ezek alapján szükséges megadni az értékeket a pályázati kitöltő felületen;

• a 2021. október, november december és 2022. január, február, március hónapokra vonatkozó villamos energia és/vagy földgáz és/vagy távhő számlák az azonos adószám alatt nyilvántartott székhely, továbbá telephely(ek), fióktelep(ek) vonatkozásában.

A regisztráció megkezdése előtt a pályázó vállalkozás hivatalos képviselőjével szükséges cégszerűen aláíratni az alábbi feltöltendő dokumentumokat:

• jogi személy nyilatkozat, egyéni vállalkozó nyilatkozata – minden esetben;

• összeférhetetlenségi nyilatkozat – minden esetben;

• meghatalmazás – amennyiben releváns.

A regisztráció megkezdése előtt szükséges áttekinteni azon nyilatkozatok körét, amelyeket a pályázati felületen szükséges kitölteni. A nyilatkozatok pdf formátumban megtalálhatók a honlapon: https://nffku.hu/letoltheto-dokumentumok

A sikeres regisztráció önmagában nem jelenti a támogatás odaítélését. A Pályázati felhívásban meghatározott, rendelkezésre álló keretösszeg a vállalkozások által benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összegek alapján odaítélt és kiállított támogatói okiratban foglalt támogatási összegek szerint kerül felhasználásra, a regisztráció sorrendjével nincs összefüggésben.

Felhivas_osszefoglalo_20230113 Felhivas_tiszta_20230113

Felhivas_osszefoglalo_20230113