ÁGAZATI KÉSZSÉGTANÁCSOK MŰKÖDTETÉSE

Ágazati készségtanácsok működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása

Az ágazati munkacsoportok működtetése a helyi gazdasági fejlődés irányainak megfelelő szakképzés és felnőttképzés munkaerőpiaci relevanciáinak elősegítésére, és az ágazati készségtanácsok alá történő becsatornázás által a területi sajátosságok direkt közvetítése az ágazati készségtanácsok számára.

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara az MKIK irányításával – más területi kamarákkal, az ágazati készségtanácsokkal, illetékes közigazgatási szervekkel, képzőintézményekkel és azok fenntartóival szorosan együttműködve – folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a vármegyei (fővárosi) szakképző intézmények képzési irányainak megvalósítását, különös tekintettel annak mértékére és munkaerőpiaci hasznosulására a programfeladatra kialakított működési kézikönyv irányainak megfelelően, amely az ágazati munkacsoportok jellemzőt és feladatait is tartalmazza.

Ágazati munkacsoportok feladata:

– Ágazati munkacsoportok működtetése a vármegye meghatározó ágazatainak vállalkozásait bevonva

– Ágazati fórumok szervezése a szakképzést érintő átfogó változások megismertetésére, a vármegyei vonatkozású elemzések, kutatások bemutatására

– a TMKIK folyamatosan egyeztet a közigazgatási határokon átnyúló, szakképzést érintő javaslatokról, hozzájárulva a térség szakképzés-fejlesztési irányának összehangolásához.

 

Ágazati koordinátor

Verbászi-Tóth Ágnes

Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Mobil: 30/ 690-4170

E-mail: toth.agnes@tmkik.hu