Külpiaci tagozatok

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fontos stratégiai célja a magyar gazdaság exportteljesítményének növelése, a hazai vállalkozások külpiaci pozíciószerzésének elősegítése. A kamara számtalan szolgáltatást nyújt a vállalkozások külpiacra jutásának támogatására. A nemzetközi munkában komoly szerepet játszanak a Tagozataink, melyek egy-egy adott ország vagy régió iránt érdeklődő cégek számára hasznos szolgáltatásokat nyújtanak az exportösztönzés területén.

Az MKIK által működtetett bilaterális tagozatok tagja lehet bármely, Magyarországon bejegyzett, kamarai regisztrációval rendelkező jogi személy, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai.

A tagok a tagozatok által nyújtott szolgáltatásokért évente 20.000 Ft + ÁFA működési hozzájárulást fizetnek, melyből a kereskedelmi és iparkamarák tagjai 100% kedvezményt kapnak (kizárólag az MKIK kamarai hálózatának tagjai). Azok a cégek, amelyek több bilaterális tagozatban is tagok, csak egy tagozat számára fizetnek működési hozzájárulást.

Jelentkezés a tagozatokba >>>

 

Tagozatok:

 

Asean Tagozat

ELNÖK

Dr. Ascsillán Endre

GE Hungary Zrt., alelnök

TITKÁR

Végvári Kristóf

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

Afrikai Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozata (korábbi nevén: Szubszaharai Tagozata) 2015. november 2-án alakult meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével.

A tagozat célja, hogy szervezett keretek között mozdítsa elő a Magyarország és a szubszaharai térség országai közötti gazdasági együttműködéseket.

Tagvállalataink számára a tagozat különböző területen igyekszik segítséget nyújtani. Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és igyekszünk információkkal segíteni a hozzánk forduló cégeket. A tagozat tagvállalatai kéthavonta elektronikus hírlevelünkből értesülhetnek a térséget érintő aktuális gazdasági, politikai, társadalmi hírekről.

ELNÖK

Dr. Kovács Károly

Pureco Kft.

TITKÁR

Tóth Róbert

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

ICC Magyar Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. január 25-én tartotta meg az ICC (International Chamber of Commerce (ICC)) Magyar Tagozat alakuló ülését.

A tagozat munkáját az alábbi területeken kialakított munkacsoportokon keresztül végzi:

 • vám- és kereskedelemtámogatás,
 • banktechnika

A tagozat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a tagvállalatainak:

 • tájékoztató fórumok, konferenciák szervezése,
 • folyamatos tájékoztatás az ICC tevékenységéről, eredményeiről,
 • szakmai munkacsoportokban való részvételi lehetőség.

ELNÖK

Dunai Péter

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

TITKÁR

Baki Magdolna

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata (korábbi nevén: Magyar-Arab Tagozat) 1999-es megalakulása óta segíti a közel-keleti és észak-afrikai térség iránt érdeklődő kamarai tagvállalatok tevékenységét.

Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és igyekszünk információkkal segíteni a hozzánk forduló cégeket. A tagozat tagvállalatai havonta elektronikus hírlevelünkből értesülhetnek a térséget érintő aktuális gazdasági, politikai, társadalmi hírekről.

ELNÖK

Miklóssy Ferenc

KEVIÉP Kft.

TITKÁR

Béres László

MKIK Nemzetközi Igazgatóság

 

Közép-ázsiai Tagozat

Tekintettel a közép-ázsiai térséggel dinamikusan fejlődő politikai és gazdasági együttműködésre (Türk Tanács tagországai) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének döntése alapján a 2012-ben létrehozott Magyar-Kazah Tagozat tevékenységét kibővítette és ennek megfelelően 2020. május 4-én átnevezte Közép-ázsiai Tagozatra. A Tagozat keretében működik a továbbiakban a Magyar-Kazah Üzleti Tanács, a Magyar-Kirgiz Üzleti Tanács, valamint a Magyar-Üzbég Üzleti Tanács, melyek tagságát a Tagozat tagvállalatai alkotják.

Az MKIK Közép-ázsiai Tagozatának célja, hogy szervezett keretek között, intézményesített formában segítse a magyar cégek kapcsolatainak fejlődését a közép-ázsiai országokkal. Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és igyekszünk információkkal segíteni a hozzánk forduló cégeket.

ELNÖK

Bácsi-Nagy András

MOL Nyrt.

ALELNÖK

Németh János

KÖMI Kft.

TITKÁR

Tóth Róbert

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

Magyar-Kínai Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2005. március 7-én alakította meg a Magyar-Kínai Tagozatot.

A tagozat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a tagvállalatainak:

 • rendezvények, szemináriumok, tájékoztató fórumok szervezése,
 • kínai delegációk fogadása,
 • magyar üzletember delegációk szervezése Kínába,
 • havonta hírlevél a tagok számára,
 • gazdasági, üzleti vásárokkal kapcsolatos információk közvetítése,
 • érdekképviselet a kormányzati szervek és uniós intézmények felé.

ELNÖK

Nádasi Tamás

Aquaprofit Zrt.

TITKÁR

Végvári Kristóf

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

Magyar-Német Tagozat

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata 2014. március 27-én alakult meg.

A tagozat célja, hogy a hazai vállalkozások német piacon való sikeres megjelenését, valamint a magyar cégek német üzleti partnerkeresését támogassa, ezáltal tovább erősítse a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat. A tagozat kiemelt stratégiai partnere Magyarország Berlini Nagykövetsége, a németországi magyar képviseletek és a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

ELNÖK

Bódi László

Halbo mce Tervező és Fővállalkozó Zrt.

TITKÁR

Béres László

MKIK Nemzetközi Igazgatóság

 

Magyar-Orosz Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozata 2003 júliusában alakult meg. A szervezetnek több mint 148, az orosz relációban érdekelt magyar cég a tagja. 2019. március 6-tól a tagozat elnöki tisztségét Szekeres István, a MIB Trade Kft. vezérigazgatója tölti be.

A tagozat létrehozásának célja, hogy szervezett keretek között mozdítsa elő a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok bővítését, különösen a magyar export és kétirányú befektetések területén. A kamara számára fontos szempontként jelent meg, hogy a hazai kis- és középvállalkozások a korábbiaknál erőteljesebben vegyenek részt az orosz kereskedelmi forgalomban, erősítsék gazdasági pozíciójukat és növeljék kivitelüket.

Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és igyekszünk információkkal segíteni a hozzánk forduló cégeket.

ELNÖK

Szekeres István

MIB Trade Kft.

TISZTELETBELI ELNÖK

Tóth Imre

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

TITKÁR

Tóth Róbert

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

Magyar-Török Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kamarai tagvállalatok kezdeményezése nyomán 2012. június 17-én hozta létre a Magyar-Török Tagozatot.

A szervezet célja a Törökország iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése. Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és igyekszünk információkkal segíteni a hozzánk forduló cégeket.

A tagozat munkája során együttműködik Törökország területi és országos kamarai szervezeteivel, valamint az ott működő egyéb kereskedelmi szervezetekkel, külképviseletekkel.

ELNÖK

Rév András

Rév Group Holding Zrt.

TITKÁR

Tompa Máté

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

Nyugat-balkáni Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar cégek kezdeményezésére 2012. július 3-án hozta létre a Nyugat-balkáni Tagozatot.

A szervezet célja a térség iránt – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró, Koszovó és Szerbia – érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése. Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és igyekszünk információkkal segíteni a hozzánk forduló cégeket.

A tagozat munkája során együttműködik a partnerországok területi és országos kamarai szervezeteivel, valamint az ott működő egyéb kereskedelmi szervezetekkel, külképviseletekkel.

ELNÖK

Galambos Attila

Communautrade-Europe Kft.

TITKÁR

Tompa Máté

MKIK, Nemzetközi Igazgatóság

 

Magyar-Horváth Tagozat

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályában szereplő külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása, a hazai és külföldi vállalkozások gazdasági együttműködésének elősegítése, közöttük a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében 2012. február 14-én létrehozta Magyar-Horvát Tagozatot határozatlan időre.

A Tagozat céljai:

 • Magyarország és Horvátország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése.
 • A magyar vállalkozások külkereskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export és a gazdasági együttműködés ösztönzése.
 • Kapcsolattartás a partnerország országos és területi kereskedelmi és iparkamaráival, valamint a partnerországban működő magyar külképviselettel és kereskedelemfejlesztési intézményekkel.

ELNÖK

Liszácz Mihály

P’-Autócity Zrt.

TITKÁR

Páncél Alexandra

 

Magyar-Román Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Magyar – Román Tagozat vállalkozói érdekképviseleti szervezet melynek feladata a külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása a két ország közötti vállalkozások gazdasági együttműködéseinek elősegítése a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar-Román Tagozat külgazdasági stratégiája változatlan:- üzletfejlesztés, versenyképesség és hatékonyság, a román relációval kapcsolatos tevékenységekben változatlan aktív szerepvállalás.

ELNÖK

Dr. Orosz Tivadar

 

Magyar-Szlovák Tagozat

Titkár

Nyerges Andrea

 

Magyar-Szlovén Tagozat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége 1998. január 21-i ülésén a kétoldali kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok hatékonyabb fejlesztése érdekében döntött a szomszédos országokkal létrehozandó, önálló jogalanyisággal nem rendelkező vegyeskamarai tagozatok létrehozásáról.

A döntést követően 1999. január 1-vel megkezdte működését a Magyar-Szlovén Tagozat zalaegerszegi székhellyel, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gesztorálásával.

A Magyar-Szlovén Tagozat általános célja a Magyarország és Szlovénia közötti gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok ápolása, tagjai gazdasági érdekeinek előmozdítása.

ELNÖK

Balogh Bernadett