TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vállalkozók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az évente fizetendő kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2023. március 31.

 

(A képre kattintva közvetlenül indíthatja a programot!)

Tisztelt Vállalkozó / Vállalkozásvezető!

A gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározott évi 5.000,- Ft kamarai hozzájárulás jövőbeni megfizetésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk.

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett vállalkozásnak a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a Tolna
Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara CIB Banknál vezetett 10700237-02051404-52000001 számú bankszámlájára szükséges kiegyenlíteni. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

Kérjük, hogy a jövőbeni befizetéseinél a fentiek szerint szíveskedjen eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a  gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja – építőipari kivitelezők vonatkozásában – nem helyettesíti a vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba vételt!

A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes regisztráció.

Ennek főbb lépései:

1) A program elindításához erre a szövegre kell kattintani
2) A kötelezően kitöltendő adatok beírása
3) Az önkéntesen megadható adatok esetleges kitöltése
4) Az utolsó oldalon a „A beküldendő regisztrációs lap letöltése” -re kattintva a kitöltött adatlap letöltése (PDF formátum)
5) Nyomtatás a megjelenő PDF-ből a saját számítógépén
6) Cégszerű aláírás
7) A nyomtatvány beküldése az adatlapon megjelenő kamarának a következő módok egyikén:
a) postai úton
b) az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként
c) telefax készüléken
8) El kell utalnia az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást az adatlapon megjelenő számlaszámra

Az utalás közleményébe be kell írnia az adószámát és a kamarai hozzájárulás szöveget.

Kérjük, hogy valós adatokkal töltse ki az elérhetőségi adatok, illetve a kapcsolattartó E-mail címét, mert ezen értesítjük önt az eredményről, illetve a későbbi online adatmódosításhoz is ezek az adatok szükségesek.

Néhány jó tanács a program használatához:

A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.

Az ablakok előtt levő kék „i” betű főlé húzva az egeret az adott adat kitöltésével kapcsolatos információkat tudhatjuk meg.

Amennyiben valamilyen okból nem sikerül az on-line regisztráció, akkor töltse le a lap alján található, kinyomtatható és kézzel kitölthető űrlapunkat:

KERESÉS A REGISZTRÁLT CÉGEK KÖZÖTT

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását is.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

– a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

– a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

– a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A mezőgazdasági tevékenységek körét a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról határozza meg. Az egyéni vállalkozókra az „1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez”, míg a társas vállalkozásokra a „2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez” vonatkozik.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozókat és vállalkozásokat (ők az agrárkamarába kötelesek jelentkezni).

Az egyéni vállalkozók közül azok sem kerülnek be a kereskedelmi és iparkamarák nyilvántartásába, amelyeknek van agrárkamarai tevékenységük. Ők is kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai.

Azonban azok az  egyéni vállalkozók, amelyek szerepelnek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), de a főtevékenységük nem mezőgazdasági, az agrárkamarai tagságuk mellett kötelesek a területi kereskedelmi és iparkamaránál is kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba vételüket, és a kamarai hozzájárulást megfizetni.

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a regisztrációval egyidejűleg az éves kamarai hozzájárulás összegét kiegyenlíteni.

A bejelentés módja

A bejelentés történhet online, vagy a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével. Mindkét esetben a (géppel, illetve kézzel) kitöltött  és cégszerűen aláírt adatlapot – személyesen, faxon, postai úton vagy szkennelés után elektronikus levélben – a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kell eljuttatni.

A regisztráció elvégezhető személyesen is a székhely szerint illetékes kamara ügyfélszolgálatán.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

Az 5.000,- Ft éves kamarai hozzájárulás összegének befizetési határideje mindig tárgyév március 31., mely a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájára (10700237-02051404-52000001)történő átutalással teljesíthető. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a befizető adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.

Nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről – amennyiben a regisztrációja során ezen elérhetőségét megadta – a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette.

A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján számolható el.

A vállalkozások kamarai nyilvántartása nyilvános, mely az interneten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, valamint a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

Amennyiben további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot kamaránkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Honlap: www.tmkik.hu
Elektronikus levelezési cím: kamreg@tmkik.hukamara@tmkik.hu

Telefon: +36 74 411-661

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

Bankszámlaszám: 10700237-02051404-52000001

Ügyfélszolgálati iroda – Dombóvár

7200 Dombóvár, Teleki u 7-9.

Telefon: +36 30 243 9681

Ügyfélfogadási idő: Előzetes telefonos egyeztetés alapján!