KKV kapacitásbővítő támogatás (GINOP Plusz-3.2.4-23)

KKV kapacitásbővítő támogatás

(GINOP Plusz-3.2.4-23)

 

A pályázat célja munkaerőintenzív gazdaságélénkítés ösztönzése a négy leghátrányosabb magyarországi régióban működő, jelen gazdasági körülmények között is növekedni képes mikro-, kis-, és középvállalkozások kapacitásbővítésének támogatásán és a zöld, illetve digitális átálláshoz való alkalmazkodás segítésén keresztül.

 

Pályázók köre:  

 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 • Rendelkezik egy teljes (365 napot) beszámolóval lezárt üzleti évvel (előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és beszámolója elérhető a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon;
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • A 651/2014/EU Bizottsági Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

 

Támogatott tevékenység:

 • Foglalkoztatottak számának növelése 1 főtől maximum 10 főig.
 • Az új munkavállaló bérköltségtámogatása legfeljebb 30%-a mértékéig a foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatás vásárlása.

 

Támogatás formája, mértéke:

 1. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely vissza nem terítendő támogatás.
 2. Munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig).
 3. Bérköltségen túl a bérköltségtámogatás 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
 4. A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a lehet.
 5. Az elnyert támogatás 50%-a előlegként kerül kifizetésre.

 

Projekt időtartama:

 • A projekt megvalósítását, a foglalkoztatást a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.
 • A támogatást legfeljebb 6 hónapos időtartamig lehet igénybe venni 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
 • A foglalkoztatás legkésőbb támogatói okirat kiadását követően 90 napon belül meg kell kezdődnie.
 • Megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

 

Pályázat területi korlátozása:

 • A pályázat megvalósításának helyszíne Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl.

 

Pályázat benyújtása:

 • január 31-ig lehetséges kizárólag postai úton. A benyújtás határidőnél a postára adás dátuma a mérvadó.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 4.500.000.000 Ft

 

Támogatás odaítélésének egyéb feltételei, egyéb információk:

 • Olyan munkavállalók alkalmazásához igényelhető támogatás, akiknek a felvételt megelőző hónapban nem volt munkából származó jövedelme, kivéve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett alkalmi munkából származó jövedelmet.
 • október hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő.
 • A vállalkozásnak 30 % önrészt, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítania.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a nem támogatott továbbfoglalkoztatási időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség alá.
 • A foglalkoztatotti létszámbővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.

 

Pályázati tanácsadásra, projektmenedzsmentre van szüksége? Állunk rendelkezésére >>>

 

Letölthető anyagok: