Új környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötelezettség röviden

2024. január 1-jén hatályba lépett a 271/2023. (VI. 29.) Kormány rendelet. A Kormány rendelet 6. §-a rendelkezik arról, hogy a hatályba lépés napjától kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a hulladékgazdálkodási vállalatoknak (nekik korábban is kellett, csak módosítani kell a kötvényt), valamint ezen túlmenően minden olyan gazdasági társaságnak, akik hulladékot termelnek, és a telephelyükön a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége a

  1. a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
  2. b) nem veszélyes hulladék esetén, a c) pontban foglaltak kivételével a 2.000 kg-ot,
  3. c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5.000 kg-ot meghaladja.

A fenti mennyiségekbe nem számít bele a közszolgáltatás keretében elszállított hulladék (sima kommunális és lakossági körjárat keretében elszállított szelektív).

A fenti mennyiségek azonosak az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség mennyiségekkel. Tehát, aki éves hulladékjelentést ad be, annak biztosítással is rendelkeznie kell.

A rendelet hatálya az 1 §-a alapján kiterjed:

  1. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladéklerakót üzemeltetőre,
  2. a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezetre,
  3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység végzésére jogosult koncessziós társaságra,
  4. az e rendelet szerinti hulladéktermelőkre (a fent felsorolt mennyiségek túllépése esetén),
  5. e) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő környezeti teher okozójára.

A hivatkozott jogszabály az alábbi linken érhető el:

https://uj.njt.hu/jogszabaly/2023-271-20-22

A 2024. január 1-jén életbe lépett rendelet számos hazai vállalatot érint, melyek jelenleg nem rendelkeznek olyan biztosítási szerződéssel, amely biztosítja számukra a jogszabályi megfelelést.

Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne kapni, ígényelné, hogy egy tájékoztató előadást szervezzünk, akkor azt az alábbi linket található előregisztráció/igényfelmérés kitöltésével és beküldésével jelezze nekünk, köszönjük!

Környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötelezettség – előadás igényfelmérés