Tájékoztatás a Széchenyi Pihenő Kártyát érintő változásokról

Tájékoztatjuk, hogy a Kormány a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetéséről döntött. Emellett megjelent a 30 év alatti anyák adókedvezménye és a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezmény, olvasható a Magyar Közlöny 2022. évi 218. számában.

A Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára a munkáltató a munkavállalónak béren kívüli juttatás formájában a meghatározott keretet meg nem haladó összeget utal. A munkavállaló fizetési alszámlájára utalt keretösszeget a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018 (IV. 20.) Korm. rendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra, melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra, a szabadidő- eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra használhatja fel.

A turisztikai szolgáltatók (szálláshely és vendéglátó…stb.) figyelmét érdemes felhívni arra, hogy az igénybevehető belföldi szolgáltatások köre is kibővül.

1.szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.), 2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése), 3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás, 4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04), 5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.), 6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.), 7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a  fizioterápiás szolgáltatás, a  dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás), 8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.), 9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.), 10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.), 11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.), 12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.), 13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a  verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a  sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja), 14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.), 15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés), 16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése), 17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.), 18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.), 19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.), 20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 4910-ből kizárólag a  keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás), 21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a  szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a  szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése).

Változik a kártyapótlás díja is, az eddigi 1500 Ft helyett 1800 Ft lesz, amely díjat a pénzforgalmi szolgáltató a kártya-előállítás és -kézbesítés költségét a munkavállalóra háríthatja.

A számlák közötti átjárhatóság 2023. január 8-ig lesz érvényben, azt követően pedig megszűnnek az alszámlák.

Továbbá januártól szja-mentességet kapnak azok a nők, akik 30 éves korukig gyermeket vállalnak. Ahogyan a családi adókedvezmény, úgy az szja- mentesség is érvényesíthető a saját és az örökbefogadott gyermekek után is. A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A 30 év alatti anyák kedvezményére a jogosult anya elsőként a 25. életéve betöltése hónapját követő hónapra vonatkozóan tehet adóelőleg-nyilatkozatot.

Ezentúl tájékoztatom, hogy megjelent a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi adókedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete. Családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyeknek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.