Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokkal végzett tevékenység bejelentése

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (EU) 2022/431 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés céljából, 2024. április 1-jei hatályba lépéssel módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)  63/C. §-a (módosította: 2022. évi LXXIV. törvény 32. §-a). Az irányelvi előírásoknak megfelelően bővül a munkáltató bejelentési kötelezettsége a reprodukciót károsító anyagokkal.

Az Mvt. 63/C. §-a szerinti első bejelentést, vagy ha korábban már megtörtént a rákkeltő vagy mutagén anyagokkal végzett tevékenység bejelentése, a reprodukciót károsító anyagokkal kapcsolatos adatokra is kiterjedő bejelentést, változás bejelentésként legkésőbb 2025. január 10-ig kell megküldeni a tevékenység helye szerint területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz, mint munkavédelmi hatósághoz. Ezt követően pedig minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni a rákkeltővel, mutagén vagy reprodukciót károsító anyaggal végzett tevékenységet.

A GFM rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti soron kívüli bejelentést a rákkeltő vagy mutagén anyagokkal végzett tevékenység tekintetében akkor kell megtenni 2024-ben, ha:

  1. a tárgyévben végzett mérés a határértéket meghaladó szennyezettségre utal,
  2. a rákkeltő vagy mutagén anyag expozíciójának kitett munkavállalói létszám megnő,
  3. a munkahely méretében vagy elhelyezésében változás történt,
  4. az 5. § (11) bekezdése szerinti rendkívüli munkavégzés elrendelésére került sor.

Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának részletes tájékoztatását ide kattintva olvashatja el. A bejelentéshez szükséges nyomtatványt, illetve pótlapot alább találja.

20240307_GFM.MV.Rakkelto.bejelentes_2024

20240307_GFM.MV.Rakkelto.potlap.rakk.anyag_2024