Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer: Reklámhordozó papír módosítása

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 2023. évi 106. számában módosításra került a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja, melyet 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

 „2. Reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a  grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a  térkép, a  nyomtatott képeslap, a  névjegykártya kivételével az  üdvözlő- és más hasonló kártya, a  nyomtatott naptár, a  nyomtatott üzleti reklámanyag, a  katalógus, a  prospektus, a  reklámposzter és hasonlók, a  röplap és az  egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal ellátott könyvet és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet.”