Importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus

Ahogy arról korábban tájékoztattuk, a karbonvám mechanizmus (CBAM- Carbon Border Adjustment Mechanism) egy klímavédelmi intézkedés, melynek célja, hogy a jelenleg is érvényben lévő kibocsátáskereskedelmi rendszert („EU ETS”) kiterjessze a harmadik országokból importált, magas károsanyag-kibocsátással járó termékekre, amelyekre így a jövőben karbonvámot kell majd fizetni. A 2021. júliusban kihirdetett javaslatáról a végső egyeztetések folynak.

2022. december 13-án lezárult az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament háromoldalú egyeztetése az importtermékek CBAM módosítási javaslatai kapcsán.

Az egyeztetés eredményeképp az alábbi legfontosabb döntések születtek:

  1. Az átmeneti (adminisztrációs kötelezettségekkel járó) időszak 2023. október 1-től 2025 végéig tart, ebben a szakaszban a kereskedőknek csak be kell számolniuk a mechanizmus hatálya alá tartozó behozatalukba beágyazott kibocsátásokról, ezért az importőröket arra kérik, hogy 2023. október 1-jétől gyűjtsék a negyedik negyedévi adatokat, első jelentésüket csak 2024. január 31-ig kell benyújtani.
  2. A CBAM eredeti termékköre (vas- és acéltermékek, elektromos áram, műtrágya, alumíniumtermékek) kibővül a hidrogénekkel és egyes downstream termékekkel. Az importáló gazdálkodók a felsorolt árukra vonatkozó részletes szabályokat a CBAM-rendeletben találják, amely magyar nyelven is letölthető az EU hivatalos oldaláról.
  3. A korábbi módosítási javaslatokkal szemben, jelen álláspont szerint, a 39. árucsoportba tartozó műanyagtermékek (polimerek) nem esnének bele az érintett termékkörbe.

Következő lépésként a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek külön-külön is el kell fogadnia a módosított rendeletjavaslatot, hogy ezzel megszülethessen a rendelet végleges szövege.

Figyelmébe ajánljuk a PwC Magyarország szakértőinek a karbonvámról készített tájékoztató anyagát.