Új zöldadók

Szíves figyelmébe ajánljuk a PwC Magyarország sajtóközleményét az új zöldadók bevezetéséről.

Tájékoztatásukban leírják, hogy jelentős összegű új adó- és díjteher fogja sújtani egyes térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmények üzemeltetőit, melyek már 2023-ban bevezetésre kerülnek. A közelmúltban kihirdetett 320/2023. (VII. 17.) kormányrendelet két új fizetési kötelezettséget vezetett be, melyek a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmények üzemeltetőit terhelik.

Jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjének minősül, akinek a létesítménye:

  • a tárgyévet megelőző évben és az azt megelőző három évben hitelesített szén-dioxid-összkibocsátása átlagának legalább 50%-ával megegyező mértékű térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesült, és
  • a tárgyévet megelőző három évben a hitelesített szén-dioxid-kibocsátásának éves átlaga meghaladta a 10 000 tonnát.

1. Szén-dioxid-kvóta adó

 Az adó alapja a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetője 2012. évi CCVII. törvény szerinti kibocsátásának tCO2-ben számított mennyisége. Az adó mértéke 40 EUR/tCO2-vel egyenértékű forintnak megfelelő összeg. Az adózónak negyedévente adóelőleget kell fizetnie, amelyről bevallást is be kell nyújtania. A szén-dioxid-kvóta adóról adóévenként, az adóévet követő év május 31-ig kell éves adóbevallást benyújtani az adóhatóság felé, valamint eddig az időpontig kell megfizetni azt az adóösszeget, amit az adóelőlegek nem fedeznek.

A 2023. adóév első, második és harmadik negyedévére vonatkozó adóelőleget a harmadik negyedévet követő hónap 15. napjáig kell bevallani és megfizetni.

Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetőség van kedvezmény érvényesítésére (az adóalap az adóbevallásában 50%-kal csökkenthető az adóalany tárgyévre vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentése alapján.)

1. Tranzakciós díj

10%-os tranzakciós díjat kell fizetnie a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjének, ha térítésmentes szén-dioxid-kvótáját átruházza. A tranzakciós díj összegéről a klímavédelemért felelős hatóság egyenlegértesítőt küld, ami alapján az üzemeltetőnek 30 napon belül meg kell fizetnie a tranzakciós díjat.