Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat módosítás – tájékoztatás

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium felülvizsgálta a Széchenyi Kártya Program kondícióit és egyes termékfeltételeit, egyrészt a piaci kamatkörnyezetben az utóbbi időben tapasztalható csökkenő tendenciák, illetve a hazai támogatott hitelprogramoknál alkalmazott finanszírozói marzs összehangolásának szándéka miatt, másrészt a Program versenyképességének fenntartása érdekében.

Mindezek figyelembevételével 2023. február 7-i hatállyal a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata az alábbiak szerint módosul:

 • Az egyes konstrukciók bruttó kamata, és a hozzá biztosított kamattámogatás mértéke csökken, azonban a vállalkozások által fizetendő nettó kamat változatlan marad, tehát a módosítás az Ügyfeleket nem érinti hátrányosan (a változásnak a finanszírozói marzs-ra van hatása):
  • Széchenyi Kártya Folyószámlahitel és Széchenyi Likviditási Hitel br. kamata 15%-ra, a hozzá biztosított kamattámogatás 10%-ra módosul (a nettó fix kamat továbbra is 5%/év)
  • Széchenyi Beruházási Hitel / Agrár Széchenyi Beruházási Hitel br. kamata 12,5%-ra, a hozzá biztosított kamattámogatás 7,5%-ra változik (a nettó fix kamat továbbra is 5%/év)
  • Széchenyi Lízingkonstrukció br. kamata 14,5%-ra, a kamattámogatás 9,5%- ra módosul (a nettó fix kamat továbbra is 5%/év)

A kondíció módosítás hatálya: A módosult kondíciók a 2023. február 7-től a regisztráló irodákban befogadott kérelmek alapján létrejövő ügyletekre (megkötésre kerülő szerződésekre), illetve a 2023. február 6-ig befogadott kérelmek alapján a 2023. február 28. napját követően létrejövő ügyletekre (megkötésre kerülő szerződésekre) alkalmazandóak.

 • Széchenyi Beruházási és Agrár Beruházási Hitel:
  • a „normál” SZB hitelcélok visszaállításra kerülnek Széchenyi Beruházási Hitel esetében (a „zöld” hitelcélok továbbra is megmaradnak)  azzal, hogy
   1. üzletrészvásárlásra irányuló kérelem benyújtás csak a KAVOSZ egyedi engedélyével lehetséges,
   2. a hitelkiváltásra vonatkozó korábbi korlátozás megszűnik (tehát lehetőség lesz nem piaci árazású hitelek kiváltására is SZB és ASZB esetén, az NHP refinanszírozású ügyletek kivételével).
  • A GEKKO alkonstrukcióhoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó Felhívás feltételeinek módosítása miatti változások is átvezetésre kerültek az ÜSZ-ben.
 • A Lízingkonstrukcióban igényelhető max. összeg felemelésre kerül a korábbi 100 MFt-ról 200 MFt-ra.