Regionális munkaerőpiacot meghatározó trendek – kutatás

A jövő munkaerőpiacát meghatározó trendek vizsgálatára készül az MGYOSZ

 

Az MGYOSZ az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló CORE projektje keretében nagyszabású kutatási projektbe kezd, melynek célja felmérni hogyan alakulnak a munkaerőpiaci szereplők (főként a vállalkozások) regionális munkaerőpiacokkal kapcsolatos elvárásai 10 éves távlatban.

Milyen tényezők és trendek  támogatják a pozitív forgatókönyvek megvalósulását az egyes régiókban, illetve hogyan valósítható meg a konvergencia az eltérő gazdasági helyzetben lévő vállalkozások között? 

A teljes előrejelzés 2024. első negyedévére készül el. Az idén megvalósításra kerülő kutatás és 7 workshop eredményét az MGYOSZ 2024-ben Magyarország különböző régióiban 7 konferencián mutatja be. A program a KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Zrt. és az MGYOSZ együttműködésében valósul meg, az Európai Bizottság társfinanszírozásával.

Mi a stratégiai előrejelzés?

A “strategic foresight” a jövőkutatás eszköztárába tartozik, azt a folyamatot jelenti, melyben a szervezetek összegyűjtik a jövőbeli működési környezetüket meghatározó információkat. Ez az információ lehet például a vállalati/szervezeti működést meghatározó trend a politikai, gazdasági, társadalmi, technikai vagy jogi környezetben. Ezek alapján forgatókönyveket dolgoznak ki, melyek meghatározzák alkalmazkodási stratégiájukat.

A kiindulópont, hogy gyorsan változó környezetben a szervezetek nehezen tudnak alkalmazkodni a kihívásokhoz a stratégia tervezés megszokott eszközeivel. Egy gyorsan változó világban, az egymást érő gazdasági válságok, újabb és újabb kihívások, a gyorsuló technológia fejlődés új megközelítést kíván a vállalatirányításban és a politikai döntéshozatalban is.

A jelenlegi környezetet szokás a többszörös válság időszakának is nevezni, hisz egymást érik az olyan globális megatrendek, amelyek rendkívüli alkalmazkodást kívánnak a szervezetektől. (Gondoljuk a COVID válságra, az orosz-ukrán háborúra és annak következményeire, a klímaváltozásra.) Ennek keretét az ún. VUCA koncepció adja: a világ körülöttünk változékony (volatility), bizonytalan (uncertainty), összetett (complexity)  és kiszámíthatatlan (ambiguity). A VUCA négy különböző típusú kihívást foglal magában, amelyek négy különböző típusú választ igényelnek.

Az ilyen jellegű kihívásokra való felkészülésében nyújthat segítséget a foresight, mely az előttünk álló lehetőségek szisztematikus vizsgálatát és az automatikus jövőképek felderítését jelenti. Erre a két területre fókuszál az MGYOSZ „A munkaerő- és szakember utánpótlás jellemzői Magyarország különböző régióiban – trendek és kihívások” című most induló programjában.

Ennek keretében egy kutatás készül a KOPINT-TÁRKI vezetésével, melynek célja, hogy kiderítse, milyen megoldatlan munkaerő-kérdésekkel szembesülnek a vállalatok a poszt-covid világban, és mire számítanak 10 éves időtávlatban.

Az alternatív jövőképek kialakítására a 7 régióban megrendezésre kerülő ún. szcenárió tervező workshopokon történik, ahol a vállalatok és helyi érintettek bevonásával az MGYOSZ arra tesz kísérletet, hogy az ígéretesnek tekinthető jövőképek alapján megfogalmazza szakpolitikai javaslatait a munkaerő-utánpótlás és képzés területén, ezzel segítve a tényeken alapuló döntéshozatalt VUCA-körülmények között.

Amennyiben szeretne hozzájárulni a folyamathoz/az eredményes munkához kérjük, töltse ki az alábbi linken található kutatási kérdőívet:

https://www.surveymonkey.com/r/MMHY5LJ

PDF dokumentum:

A jövő munkaerőpiacát meghatározó trendek vizsgálatára készül az MGYOSZ – PDF