LIFE Kapacitásépítési projekt – 32 új pályázati felhívás!

32 új pályázati felhívás!

2024-es új pályázati lehetőségek környezet-és természetvédelemi témájú projektek számára! Az Európai Unió LIFE Programjának* (a programról további részletek alább) 2024-es pályázati csomagja április 18-án került meghirdetésre összesen 571 millió EUR keretösszegben, amelyekre a pályázatok benyújtási határideje szeptember közepére tehető.

A megjelent 32 új felhívás többek között lehetőséget ad olyan

  • hagyományos projektek benyújtására, amelyek a Program egyedi célkitűzéseinek elérésére (természetvédelem, körforgásos gazdaság, éghajlatváltozás mérséklése, megújuló energián alapuló gazdaság), innovatív technikák, módszerek és megközelítések kidolgozására, bemutatására és előmozdítására irányulnak; illetve amelyek hozzájárulnak a tudásbázis kialakításához és a legjobb gyakorlatok alkalmazásához.
  • stratégiai projektek pályázására, amelyek támogatják a tagállamok hatóságai által kidolgozott környezetvédelmi vagy éghajlati stratégiák/cselekvési tervek regionális, többrégiós, nemzeti vagy transznacionális szintű végrehajtását, amelyet a konkrét környezetvédelmi, éghajlati vagy energiaügyi uniós jogszabályok vagy politikák írnak elő (a stratégia/cselekvési tervért felelős hatóság a konzorcium része kell, hogy legyen, lehetőség szerint koordinátorként).
  • projektek kidolgozására, amelyek támogatják egy stratégiai projekt előkészítését, vagy egy hagyományos projekt megvalósításához szükséges kapacitásépítést; valamint olyan projektek társfinanszírozására is van lehetőség, amelyek a LIFE program, vagy egyéb uniós programok által finanszírozott projektekből származó eredmények továbbfejlesztését vagy megismétlésének előkészítését célozzák.
  • pályázatoknak (coordination and support actions), amelyek a megújuló energiára való átállásra, a piaci korlátok áttörése által az energiahatékonyság növelésére összpontosítanak, többek között kapacitásépítés, információ- és tudásterjesztés, valamint figyelemfelkeltés révén; valamint pilot projektek benyújtására a „New European Bauhaus” keretében, hogy azonosítsanak és kezeljenek néhány olyan kulcsfontosságú kihívást, amelyek elősegítik Európa átalakulását az első klímasemleges kontinenssé, a jobb terek kialakítása érdekében, ahol a forma nemcsak a funkciót követi, mint például a történelmi Bauhaus mozgalomban, hanem hozzájárul a bolygó erőforrásainak megőrzéséhez is.
  • nonprofit szervezetek működésének támogatására, amelyek részt vesznek az uniós jogszabályok és politikák kidolgozásában, végrehajtásában és érvényesítésében, és amelyek elsősorban a környezetvédelem vagy az éghajlatváltozás területén tevékenykednek, beleértve az energiaátállást is (az erre a felhívásra jelentkezőknek a LIFE-2024-NGO-OG-FPA felhívásra is jelentkezniük kell, illetve alá kell írniuk a LIFE 2024 Működési Keretmegállapodást /LIFE 2024 Operating Grant Framework Partnership Agreements (FPA OG)/).
  • projektek benyújtására, amelyek regionális vagy országos segítő struktúrákat hoznak létre és működtetnek (pl. egyablakos ügyintézés), hogy felgyorsítsák a felújítási hullámot a közszférában (pl. irodaházak, szociális lakások, iskolák, szabadidős létesítmények stb.), a hatóságok átfogó, mindenre kiterjedő szolgáltatás nyújtása által (a műszaki, pénzügyi és jogi tanácsadástól, a beszerzésig és a munkák minőségbiztosításáig).
  • olyan projektek kidolgozására, amelyek technikai támogatást nyújtanak önkormányzatoknak rövid és középtávú CET-terveik és stratégiáik megvalósítására és végrehajtására, az azokhoz szükséges kapacitások kiépítésével (műszaki, jogi, pénzügyi, adminisztratív és társadalmi innovációs készségek építése és növelése az önkormányzatok körében).
  • projektekkel való pályázásra, amelyek a meglévő távhőrendszerek üzemeltetői/tulajdonosai számára biztosítja a szükséges műszaki támogatást a meglévő távhőrendszerek tüzelőanyag-átváltására vonatkozó beruházási tervek elkészítéséhez, hogy megfeleljenek az energiahatékonyságról szóló rendeletben meghatározott „hatékony távfűtés és távhűtés” kritériumainak (Energy Efficiency Directive – „efficient district heating and cooling”). Ez magában foglalhatja a meglévő távfűtési és távhűtési hálózatok bővítését, feltéve, hogy azok teljes mértékben alacsony hőmérsékletű megújuló energián vagy hulladékhőn alapulnak; valamint olyan projekteket, amelyek az önkormányzatokkal vagy az érintett kulcsfontosságú érdekelt felekkel az új távfűtési és/vagy távhűtési hálózatokra vonatkozó beruházási tervek kidolgozására vonatkoznak, feltéve, hogy azok teljes mértékben alacsony hőmérsékletű megújuló energián vagy hulladékhőn alapulnak.
  • projekteket, amelyek innovatív, testre szabott, piacorientált finanszírozási rendszereket hoznak létre, amelyek a fenntartható energiával kapcsolatos beruházások magánfinanszírozását ösztönzik, és határozottan és egyértelműen az energiahatékonyságra helyezik a hangsúlyt.

A felhívások további részleteit és a pályázás konkrét feltételeit az adott felhívás tartalmazza, amelyek a Funding and Tender Portalon érhetőek el. A pályázatok valamennyi jogi személy előtt nyitva állnak, pl. nemzeti parkok, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, startupok, önkormányzatok, egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, közszolgáltatást nyújtó állami intézmények, stb. A projektek társfinanszírozási mértéke 60-95%-ig terjedhet.

Magyar Fejlesztésösztönző Iroda a „LIFE – Enhanced Capacity Building in Hungary” (LIFE HUNCAPBUILD22) hároméves projektjének részeként a megjelent felhívásokkal kapcsolatban májusban tartja magyar nyelvű Információs Napját Budapesten, amelyről további részleteket hamarosan közzé tesszük weboldalunkon (www.mfoi.org), hírlevelünkben, valamint közösségi média felületeinken (https://www.linkedin.com/company/mfoi; https://www.facebook.com/mfoi.advisory)

A projekttel kapcsolatban bővebb információ a https://mfoi.org/life-kapacitasepitesi-projekt/  weboldalon érhető el.

Bármely, a LIFE Programmal kapcsolatos kérdés esetén írjanak nekünk a life@mfoi.org email címre.

LIFE Program (L’Instrument Financier pour l’Environnement – Környezetvédelmi és éghajlati cselekvési program) az egyedüli olyan közvetlen kezelésű uniós finanszírozási alap, amely kizárólag a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel és az éghajlatváltozással foglalkozik, és általános célja hozzájárulni egy fenntartható, körforgásos, energiahatékony, megújuló energia alapú, klímasemleges és a klímaváltozás hatásaival szemben ellenálló gazdaságra való átálláshoz. A LIFE 100%-ban hozzájárul az European Green Deal ambiciózus célkitűzéseinek eléréséhez, úgy, mint pl. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozása és a zöld átállásba való beruházások előmozdítása. A LIFE Program költségvetési keretösszege a 2021-2027-es költségvetési ciklusban 5,43 milliárd EUR.