Kérdőív a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer vonatkozásában

A hazai közbeszerzések hatékonyságának támogatása érdekében, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársággal együttműködve, az alábbiakban kérjük szíves támogatását, segítségét!

Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Magyarországgal szemben indult ún. kondicionalitási eljárásban tett kormányzati vállalás végrehajtása részeként, – a 1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján – 2022-ben kidolgozásra került a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer, amely nyílt pályázati felhívás keretében kiválasztott, a hazai közbeszerzések területén tevékenykedő, független, nem kormányzati szervezetek és közbeszerzési szakértők közreműködésével valósul meg.

A teljesítménymérési keretrendszer működtetése folyamatos, a 2023. év eredményeinek értékelése jelenleg zajlik, amelynek részét képezi a közbeszerzések hatékonyságára vonatkozó kérdőíves felmérés a közbeszerzésekben releváns tapasztalattal rendelkező ajánlatkérők és ajánlattevők, illetve tanácsadók körében.

A kérdőív 2024. január 18. napig tölthető ki.

A válaszokat anonim módon lehet megadni és azokat összesített statisztikák készítésére használjuk fel. Személyes adatok megadását a kérdőív nem igényli.

Kérem segítő közreműködését a kérdőív vállalkozók körében történő népszerűsítése tekintetében.

A vállalkozók a kérdőívben feltett kérdések megválaszolásával jelentősen segíthetik a közbeszerzések hatékonyságához hozzájáruló intézkedések kidolgozását.

A kérdőív az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer weboldalán, az alábbi linkre kattintva érhető el:

 https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8798747456856