Képzési és bértámogatás vállalkozásoknak (GINOP PLUSZ 3.2.1-21)

A munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztüli támogatással (GINOP PLUSZ 3.2.1-21)

 

Pályázat célja:

A vállalkozások termelékenységét növelő munkahelyi képzések támogatása, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.

 

Pályázók köre:

 • Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, akik rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • Egy lezárt, teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben pályázhat, ha főtevékenységét a hirdetmény 1. sz táblázatban szereplő magas energiaintenzitású ágazatban végzi, illetve ez a főtevékenysége 2023.07.31-ig bejegyzésre került.
 • Kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek és egyéni vállalkozások

 

Támogatható tevékenységek:

 • Képzések támogatása (pl: szakmai ismeretekre, infokommunikációs technológiákra irányuló képzés, nyelvi és soft skill képzések). Elszámolható belső és vásárolt szoltáltatásként külső képzések költsége is
 • Támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér

 

Támogatás mértéke, összege, formája, intenzitása és kerete

 • Mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak maximum 75 millió Ft támogatás igényelhető
 • Nagyvállalatoknak maximum 150 millió Ft támogatás igényelhető
 • A támogatás feltételesen vissza nem térítendő, mely az eredményességmérési feltételként meghatározott továbbfoglalkoztatási vállalások teljesitésének mértékével arányosan kerül meghatározásra
 • Előleg igényelhető, mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50 %-át.
 • Támogatás intenzitása vállalati mérettől és főtevékenység függően 50-100 %-ig terjedhet

 

Vállalatméret Támogatás formája Támogatási

intenzitás

 

Mikro-és kisvállalkozás

képzés esetében képzési támogatás  

70%

kieső bérköltség esetében de

minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás 100%
 

Középvállalkozás

képzés esetében képzési támogatás  

60%

kieső bérköltség esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás
 

Nagyvállalat

képzés esetében képzési támogatás  

50%

kieső bérköltség esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás
Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokbanfőtevékenységet végző vállalkozások esetében képzés esetén (válságtámogatás),) 100%

átmenetileg – a 2024.06.30-ig

hozott támogatási döntések esetében

kieső bérköltség esetén (válságtámogatás) a vállalkozás méretétől függetlenül,

szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás amennyiben a vállalkozás mérete mikro-, vagy

kisvállalkozás.

 

 • Támogatás kerete 15 milliárd Ft, melyből 5 milliárd Ft a 4.1 alpont és a 7. számú melléklet alapján az energiaintenzív ágazatban sorolt vállalkozásoknak, 10 milliárd Ft a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, valamint a nagyvállalkozásoknak pályázható ágazattól és elhelyezkedéstől függetlenül

 

Egyéb fontos feltételek

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges
 • Képzési program befejezésére a hatósági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre
 • 1 főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 350 000 Ft
 • Projekt elszámolható költségének az igényelt támogatással csökkentett része az önerő, rendelkezésre állását a kérelem beadásakor igazolni kell bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással
 • Támogatást igénylő vállalja, hogy az adott munkavállaló az utolsó képzési alkalmát követő naptól számított legalább 180. napon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalót foglalkoztatja
 • A továbbfoglalkoztatásra vonatkozó vállalások esetleges nem teljesítése esetén a feltételes vissza nem térítendő támogatás a nem teljesítés arányában visszakövetelésre kerül az alábbi táblázat szerint:
 

Eredményességmérési szempont

A vissza nem térítendő támogatássá való alakulás az eredményességi mérési szempont alapján A vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában (%)
Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása 90 %=<x 100 %
80 %<=x<90 % 75 %
70 %=<x <80% 50 %
<70% 0 %
Hirdetmény 4.1. b) pontja szerinti esetben (magas energiaintenzitású ágazatban működő, 1 lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalatok esetén) A vállalat fő TEÁOR-ja nem a jelen Hirdetmény 1.sz. táblázatában szereplő magas energiaintenzitású ágazatokhoz tartozik 0 % a képzésben résztvevő továbbfoglalkoztatási arányától függetlenül.

 

 

Benyújtási határidő:

 • március 05-től a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30-ig napjáig.

 

A felhívás, hirdetmény az alábbi linken érhető el:

https://nfsz.munka.hu/dokumentum/3664/Hirdetmeny_2024030520240630.pdf