Héa modernizációja Magyarországon

Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 5-én a tette közzé 2022/542. irányelvét a 2006/112/EK (a továbbiakban „Héa-irányelv”) és az (EU) 2020/285 irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról (a továbbiakban „Irányelv”), mely különböző speciális szabályokat tartalmaz az ingatlanokkal, online jelenléttel, műalkotásokkal, valamint a tagállamok által alkalmazható héa-kulcsokkal kapcsolatban. Írja a PwC Magyarország.

Az Irányelv célja a héa-rendszerek modernizációja, tagállamoknak nagyobb jogszabályalkotói rugalmasság biztosítása, az egyenlő bánásmód alapelv érvényesülése és a tagállami héa-rendszerek elősegítése.

Az Irányelv kimondja, hogy a tagállamoknak joga van egy öt százaléknál alacsonyabb, valamint egy nulla százalékos héa-mértéknek a bevezetésére bizonyos termékek esetében. 

Az érintett javak listáját a Héa-irányelv harmadik számú melléklete tartalmazza, és köztük olyan termékek szerepelnek, melyek elsősorban az alapvető szükségleti cikkek kategóriába sorolhatók (például élelmiszerek, gyógyszerek).

A fentiekre tekintettel – valamint az Irányelvvel és Héa-irányelvvel összhangban – Magyarország is élni kíván a „szuperkedvezményes” áfamérték magyar jogszabályba történő integrálásával, ezáltal egy új áfakulcsot, vagyis a nulla százalékos áfamértéket vezetik be 2024. január 1-től a napilapokra.

Ehhez kapcsolódóan a NAV közleményt adott kiJanuártól változik a napilapok forgalmának rögzítése az online pénztárgépeken” címmel, melyben leírják:

Ha a napilap eladásáról online pénztárgéppel állítanak ki nyugtát, egyszerűsített számlát vagy más bizonylatot, akkor az értékesítést a 0 százalékos áfamértékkel adózó termékek „E” jelű áfagyűjtőjéhez tartozó forgalmi gyűjtőbe kell rögzíteni.

A pénztárgép üzemeltetője dönti el, hogy pénztárgépén melyik forgalmi gyűjtőt használja a napilapok értékesítésekor, de figyelnie kell arra, hogy az alkalmazott forgalmi gyűjtőnek az „E” jelű áfagyűjtőhöz kell tartoznia.