Több ponton módosulhat a versenytörvény, új hatásköröket kaphat a GVH

Figyelmébe ajánljuk a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által benyújtott az Országgyűlés felé előterjesztett igazságügyi tárgyú törvények módosítását a GVH az alábbi hatályban lévő versenytörvényt szeretné módosíttatni. 2024. évi módosításáról szóló törvényjavaslatban szereplő, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) módosításai is alapvetően erre irányulnak.  A GVH által benyújtót tervezetben sok a hatáskörükkel kapcsolatos, illetve feladatellátását elősegítő törvény módosító javaslattal éltek. Azonban a hatékonyabbá tévő módosítás mellett, szerepel az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés is, ami versenytörvénybe az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés, mely preventív megközelítéssel segítheti a GVH gyors és hatékony beavatkozását versenytorzítás esetén.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tervezett német mintára a német versenytörvény (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) 19a. szakasza alapján a német versenyhatóság jogosult kijelölni olyan vállalkozásokat, amelyek piacokon átívelő kiemelkedő jelentőséggel rendelkeznek. Azt, hogy a kijelölés során milyen szempontokat kell figyelembe vennie a hatóságnak, a német versenytörvényben is egy példálózó felsorolás határozza meg. A kijelölt vállalkozás számára kiszabható kötelezettségek is nagymértékben megegyeznek. Emellett hasonló, a tulajdonosi jogokat érintő jogosítványok találhatóak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. § és 192/A. §-ában, amely hatásköröket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gyakorolja. Tehát a törvénytervezetben szereplő rendelkezés sem más külföldi versenyhatóság eszköztárában, sem hazai szinten más hatóság vonatkozásában nem példa nélküli.

A versenytörvény módosítására irányuló törvényjavaslatban a jogalkotó messzemenőkig szem előtt tartotta a jogállamisági szempontokat a tisztességes piaci versenyt és a magyar fogyasztók védelmét a vállalkozások a módosítási tervezet elfogadása estén még inkább – a tisztességes piaci versenyhez való érdeküket védik és nem utolsó sorban pedig a magyar fogyasztók hatékony védelméhez járulhatnak hozzá.

További információ a témával kapcsolatosan a linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2024-es-sajtokozlemenyek/sk_2024_04_03_tpvt_modositas

Csatolt dokumentum:

Tpvt módosítás_0403