Mestervizsga elnöki pótpályázat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a továbbiakban: MKIK MMSZ) 7. § (3) bekezdése értelmében egységes megjelentetési dátummal, a kiírásban felsorolt szakmákban (lásd 1. számú melléklet) pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre.

 1. A pótpályázat tárgyát képező szakképesítések listája:
 • Bádogos
 • Burkoló
 • Cipőkészítő
 • Épület- és szerkezetlakatos
 • Fegyvergyártó
 • Férfiszabó
 • Fogtechnikus
 • Fotográfus
 • Ipari gépész
 • Kárpitos
 • Kőfaragó és műköves
 • Optikus
 • Ortopédiai cipész
 • Ötvös
 • Szárazépítő
 • Szerszámkészítő
 • Tetőfedő

A pótpályázat feltételei a következők:

 1. Mestervizsga bizottsági elnök az lehet, aki
 2. a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, − ez alól az MKIK elnöke adhat felmentést, amennyiben a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember −, továbbá,
 3. b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendően) legalább 10 éven keresztül gyakorolja, amelyből a pályázatának benyújtását megelőző legalább két évben folyamatosan, és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen végzi (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő, 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtania),
 4. c) büntetlen előéletű,
 5. d) rendelkezik tanulóképzési vagy felnőttképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
 6. e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,
 7. f) igazoltan részt vett a pályázat beadásának évében és azt megelőzően is szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken, (a részvétel igazolásának formái: bizonyítvány, tanúsítvány, jelenléti ív, részvételi igazolás),
 8. g) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének
 9. Pályázni az MKIK MMSZ 2. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével, a 3. számú melléklet szerinti Nyilatkozattal és a kötelezően csatolandó mellékletek a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához hiánytalan beadásával lehet, az alábbiak szerint:
 10. Iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 11. Szakmai önéletrajz
 12. Kamarai tagság igazolása
 13. Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (gazdasági kamarai igazolás nem fogadható el!)
 14. Szakmai gyakorlat igazolása, TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás, vagy EVNY nyilvántartási lekérdezéssel, vagy cégkivonat, mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi.
 15. Pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 16. A pályázó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal. (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 17. A pályázó nyilatkozta arról, kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad. (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 18. A pályázat beadásának évében és azt megelőzően (az előző 4 éves pályázati ciklus időtartama alatt) igazoltan elvégzett szakmai továbbképzések, tanfolyamok, tréningek listája (igazolni lehet tanúsítvánnyal, igazolással, bizonyítvánnyal, oklevéllel)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az illetékes területi kamaránál, a pályázat kiértékelését követően a hiánypótlás jellegéről és lehetőségéről szóló tájékoztató e-mail megküldését követő 3 naptári napon belül.

A pályázatokat benyújtani legkésőbb

 1. július 10. 16:00 óráig

lehet elektronikusan a felterjesztő területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknak. A pályázatok elbírálásának eredményéről írásbeli tájékoztatás útján kerül sor.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pótpályázati kiírás

Pályázati adatlap

Nyilatkozat

 

Budapest, 2024. június 05.