Mestervizsga elnöki pályázat – Tetőfedő szakmában

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara  pályázatot hirdet Tetőfedő szakma mestervizsga elnöki listájára való felkerülésre, a pályázatokat 2024. április 30-ig várjuk.

Mestervizsga bizottság elnöke az a személy lehet, aki

a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, − ez alól az MKIK Elnöke adhat felmentést, amennyiben a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember −, továbbá,

b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendően) legalább 10 éven keresztül gyakorolja, amelyből a pályázatának benyújtását megelőző legalább két évben folyamatosan, és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen végzi (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő, 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtania),

c) büntetlen előéletű,

d) rendelkezik tanulóképzési vagy felnőttképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,

e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,

f) igazoltan részt vett a pályázat beadásának évében és azt megelőzően is szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken, (a részvétel igazolásának formái: bizonyítvány, tanúsítvány, jelenléti ív, részvételi igazolás),

g) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének.

További tájékoztatást Kissné Szakállas Mariettától kérhet a 30/190-4083-as telefonszámon, illetve a kszmarietta@tmkik.hu email címen.