Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak (RRF-10.10.1-24 kódszám)

Pályázat jelent meg vállalkozások számára tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszongépjármű és kisbusz beszerzésére a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében.

Pályázók köre:  

  • Magyarországon székhellyel, fiókteleppel magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek és egyéni vállalkozók, melyek alapítása 2021.12.31-e utáni
  • Legutolsó lezárt üzleti évben a nettó árbevétel meghaladja a projekt költségét
  • Tevékenysége között nem szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451)
  • Taxis személyszállító tevékenységet végző egyéni cég, vagy egyéni vállalkozó (TEÁOR 4932) abban az esetben, ha a (TEÁOR 4932) tevékenysége 2023.12.01-ig bejegyzésre került.

Támogatott tevékenység:

  • A felhívás keretében kizárólag olyan teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű megvásárlása vagy pénzügyi lízing keretében való beszerzése támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M16 , M27 , illetve N18 , N29 kategóriás gépjárműnek. A felhívás keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható.

Támogatás formája, mértéke:

a) Igényelhető vissza nem terítendő támogatás minimum összege 2 800 000 Ft, maximum összege 64 000 000 Ft

b) A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák bruttó akkumulátor kapacitására vetített értékeket.

Az egyes kategóriák esetében egy gépjármű nettó vételára nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó elszámolható költség értékeket:

Bruttó akkumulátor kapacitás (kW) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=41 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft
41<X<=59 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft
59< 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft
  M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft) M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=49 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft
49<X<=74 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft
74< 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft

c) Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető

  A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő) A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db)
1. 10 főnél kevesebb 1 db
2. 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb 5 db
3. 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb 10 db
4. 250 fő, vagy 250 főnél több 16 db

d) A támogatási kérelemben az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költségek az alábbiak

  • M1 kategória (személyautó): 20 000 000 Ft
  • M2, N1, N2 kategória (kisbusz és kishaszon gépjármű): 25 000 000 Ft

Rendelkezésre álló keretösszeg:

  • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;
  • Kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, DélDunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000

Várható támogatott projektek száma: 9 375 db

Pályázat beadható: 2024. február 05. 10:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig

A projekt megvalósítása 2023. november 1-től saját felelősségre megkezdhető, legkésőbbi megvalósítás idő 2026. 04.30-a.

Felhívás egyéb részletei a https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-kzti-elektromos-jrm-beszerzs-tmogatsa-vllalkozsoknak-cm-rrf-10101-24-kdszm-felhvs , illetve a https://www.palyazat.gov.hu/programok/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-terv/rrf/rrf-10101-24/dokumentumok oldalakon érhető el.