MMK – MEGYEI MUNKAERŐPIACI EGYEZTETŐ KEREKASZTAL

Megyei Munkaerőpiaci Egyezetető Kerekasztalok működtetése

Célként jelentkezik, hogy a szakképzés eredményorientált tervezhetősége érdekében, a területi szempontok, a munkaerő-piaci információk, az egyes megyék, régiók ágazati információi eljussanak a döntés-előkészítés és a döntéshozatal rendszeréhez. Megkezdődjön egy közös munka, gondolkodás az ágazati szereplők (gazdasági szereplők – cégek, vállalkozások), a képzési rendszer szereplői, kormányzati szervezetrendszer intézményei között, melynek végső célja a gazdasági és társadalmi fejlődés lehetőségeinek megteremtése.

Ezért kiemelt fontossággal bír:

– Megyei munkaerő piaci egyeztető kerekasztal és a megye húzóágazataiban ágazati munkacsoportok működtetése a helyi gazdasági fejlődés irányainak megfelelő szakképzés és felnőttképzés munkaerő-piaci relevanciáinak elősegítésére.

– Munkaerő piaci igények mentén javaslatok, szakmai elemzések készítése.

– A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kamarai feladatok ellátása.

A megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalok feladata:

– A területileg illetékes gazdasági kamara által összeállított középtávú képzési szerkezetet érintő javaslat véleményezése, aktualizálások véleményezése.

– A területileg illetékes gazdasági kamara által a munkaerőpiaci igények megjelenítését elősegítő szakképzési elemzések, szakmai anyagok véleményezése.

– Releváns fejlesztési, munkaerőpiaci és képzési információk megosztása a fenti szakmai anyagok elkészítése érdekében.

– Munkaerőpiaci információkon alapuló szak- és felnőttképzési párbeszéd kialakítása, a megyei fejlesztésekkel összhangban.

Ágazati munkacsoportok feladata:

– Ágazati feltáró elemzés készítése (helyzet és igényfelmérés)

– Ágazati továbbképzési igények

– Ágazati életpálya-modellek, karrierfejlesztés kialakítása,

– Munkakörökhöz tartozó készségkereslet-kínálat meghatározása

– Az ÁKT működésében kidolgozott szakmai anyagokhoz területi információk biztosítása

– Az ágazat vállalti összetételétől függően a KKV szektor ágazati sajátosságainak megfogalmazása

– A kamara szak- és felnőttképzést érintő javaslatainak elkészítéséhez ágazati foglalkoztatási információk biztosítása

– Képzés szakmai tartalmi igényeinek megfogalmazása összhangban az ÁKT munkájával

Szervezeti kapcsolódás:

A megyei munkaerőpiaci kerekasztal működtetésével összefüggő kamarai feladatok:

– A kialakított megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalok működési kézikönyv irányainak és iránymutatásainak megfelelően, szorosan együttműködve más területi kereskedelmi és iparkamarákkal, illetékes közigazgatási szervekkel, képzőintézményekkel és azok fenntartóival, folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a megyei szakképző intézmények képzési irányainak megvalósítását, begyűjti a változásokat, jelzi az esetleges ágazati igényeket a gazdaság szereplők irányából

– Ágazati fórumok szervezése a szakképzést érintő átfogó változások megismertetésére, a megyei vonatkozású elemzések, kutatások bemutatására, az ágazati készségtanácsok munkájának megismertetésére, támogatására a megye meghatározó ágazataiban.

– Ágazati munkacsoportok működtetése a megye meghatározó ágazatainak vállalkozásait bevonva, ágazatspecifikus munkaerőpiaci, humánerőforrás-fejlesztési, képzési, szakmai kompetencia igények megismerésére, a releváns információk becsatornázása a döntéshozók irányába

– Egyeztetések szervezése és végrehajtása a közigazgatási határokon átnyúló, szakképzést érintő javaslatokról, segítve a térség szakképzés-fejlesztési irányának összehangolását.

A megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal összetétele:

– Déli Agrárszakképzési Centrum

– Tolna Megyei Szakképzési Centrum

– Szekszárdi Tankerület

– Tamási Tankerület

– Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

– Nemzeti Agrár Kamara Tolna Megyei Szervezete

– Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Paks Város Önkormányzata

– Tolna Megyei Önkormányzat

– Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

– MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

– Paks II. Atomerőmű Zrt.

– Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

MMK munkatárs:

Pech Gábor

Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Mobil: 0630/637-0044

E-mail: pech.gabor@tmkik.hu