Erasmus+

Sajtóközlemény

 

A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2023. év tavaszán eredményesen pályázott az ERASMUS+ program KA122-VET programjelű – Szakképzésben tanulók és dolgozók rövid távú tanulási célú mobilitása címet viselő projektre.

A görögországi szakmai kapcsolatépítés és tudásbővítés program célja, hogy a résztvevők bővítsék szakmai tapasztalataikat, gyakorlati ismereteiket annak érdekében, hogy a külföldi jógyakorlatok megismerésével hatékonyabban végezzék napi feladataikat, tevékenységeiket, azokat eredményesen építsék be a hazai szakképzési rendszer fejlesztése érdekében végezett munkájukba pl.: tanulók gyakorlati-duális képzése, potenciális duális képzőhelyek körének kibővítése, meglévő duális képzőhelyek személyi és technikai, szervezeti szintű fejlesztése, a duális képzés erősítése.

A projektben a turizmus és vendéglátás ágazatban tevékenykedő, kamarai önkéntes és pártoló tagjaink, valamint szakértőink vesznek részt, a szakmai tanulmányúton 30 fő mobilitását támogatja az ERASMUS+ program.

A 2023-1-HU01-KA122-VET-000149993 azonosító számon nyilvántartásba vett, Görögországi szakmai kapcsolatépítés és tudásbővítés címet viselő projekt reményeink szerint – összhangban a pályázati felhívásban megfogalmazott célkitűzésekkel – hathatósan hozzájárul a résztvevők szakmai tapasztalatainak bővítéséhez, a résztvevők egymás közötti kapcsolatainak elmélyítéséhez, adaptálható módszerek, megoldások elsajáításához és természetesen új kapcsolatrendszerek kiépítéséhez küldői és fogadói szervezeti oldalon egyaránt.

Kiemelt célként jelenik meg a projektben a környezetbarát és fenntartható turizmus-vendéglátási megoldások vizsgálata, fenntartható üzleti modell megfigyelése a vendéglátásban, illetve gyakorlati tapasztalatszerzés a szakmai gyakorlatra jelentkező/érkező diákok képzéséről.

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időintervallum: 2023.06.01. – 2024.06.30., a tervezett mobilitás időszaka: 2023. október 7 – 13.