Belügyi Alapok keretében megjelent pályázati felhívások

A Belügyi Alapok keretében megjelent 14 db pályázati felhívás, amelyek az alábbi linkekről érhetők el.

 

Belső Biztonsági Alap Plusz

 • BBA Plusz-1.2.1-24 „Bűnügyi adatcsere terén szakmai továbbképzések és szakértői ismeretbővítés”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-bngyi-adatcsere-tern-szakmai-tovbbkpzsek-s-szakrti-ismeretbvts-cm-bba-plusz-121-24-kdszm-felhvs

 • BBA Plusz-2.2.1-24 „Összekötő tisztviselői hálózat fejlesztése és szakértői ismeretbővítés”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-az-sszekt-tisztviseli-hlzat-fejlesztse-s-szakrti-ismeretbvts-cm-bba-plusz-221-24-kdszmfelhvs

 • BBA Plusz-3.1.1-24 „Kompetenciafejlesztés a határon átnyúló bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-kompetenciafejleszts-a-hatron-tnyl-bnzs-elleni-hatkony-fellps-rdekben-cm-bba-plusz-311-24-kdszmfelhvs

 • BBA Plusz-3.1.2-24 „Bűnüldözés, bűnmegelőzés fokozását célzó szakértői ismeretbővítés”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-bnldzs-bnmegelzs-fokozst-clz-szakrti-ismeretbvts-cm-bba-plusz-312-24-kdszmfelhvs

 • BBA Plusz-3.2.1-24 „CBRN-E eseményekre történő reagálás fejlesztése”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-cbrn-e-esemnyekre-trtn-reagls-fejlesztse-cm-bba-plusz-321-24-kdszm-felhvs

 

Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz

 • HAVE Plusz-1.1.1-24 „Az integrált határigazgatás működtetésében érintetett személyi állomány szakmai és nyelvi továbbképzése, valamint a kockázatelemzési képesség és a határok előtti területekről alkotott hírszerzési kép fejlesztése”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-az-integrlt-hatrigazgats-mkdtetsben-rintetett-szemlyi-llomny-szakmai-s-nyelvi-tovbbkpzse-valamint-a-kockzatelemzsi-kpessg-s-a-hatrok-eltti-terletekrl-alkotott-hrszerzsi-kp-fejlesztse-cm-have-plusz-111-24-kdszm-felhvs

 • HAVE Plusz-1.3.1-24 „Határrendészeti Innovációs Program létrehozása”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-hatrrendszeti-innovcis-program-ltrehozsa-cm-have-plusz-131-24-kdszm-felhvs

 • HAVE Plusz-1.4.1-24 „A határigazgatás területén működtetett nagyméretű informatikai rendszerek továbbfejlesztése és az interoperabilitás biztosítása”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-a-hatrigazgats-terletn-mkdtetett-nagymret-informatikai-rendszerek-tovbbfejlesztse-s-az-interoperabilits-biztostsa-cm-have-plusz-141-24-kdszm-felhvs

 • HAVE Plusz-1.4.3-24 „Információs és kommunikációs technológiák bővítését célzó fejlesztések (specific action)”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-informcis-s-kommunikcis-technolgik-bvtst-clz-fejlesztsek-specific-action-cm-have-plusz-143-24-kdszm-felhvs

 • HAVE Plusz-2.1.1-24 „Rövid távú konzuli kihelyezések támogatása”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-rvid-tv-konzuli-kihelyezsek-tmogatsa-cm-have-plusz-211-24-kdszm-felhvs

 • HAVE Plusz-2.2.1-24 „A közös vízumpolitika támogatását és egységes értelmezését szolgáló tevékenységek”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-az-a-kzs-vzumpolitika-tmogatst-s-egysges-rtelmezst-szolgl-tevkenysgek-cm-have-plusz-221-24-kdszm-felhvs

 • HAVE Plusz-2.3.1-24 „Szakértői kapacitások biztosítása a konzuli döntéshozatal támogatására”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-szakrti-kapacitsok-biztostsa-a-konzuli-dntshozatal-tmogatsra-cm-have-plusz-231-24-kdszm-felhvs

 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz

 • MMIA Plusz-2.2.1-24 „Komplex támogató szolgáltatások a Magyarországon jogszerűen tartózkodók részére”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-komplex-tmogat-szolgltatsok-a-magyarorszgon-jogszeren-tartzkodk-rszre-cm-mmia-plusz-221-24-kdszm-felhvs

 • MMIA Plusz-2.2.2-24 „Helyi hatóságok, illetve köz- és magánszolgáltatók kapacitásépítése”

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/megjelent-a-helyi-hatsgok-illetve-kz-s-magnszolgltatk-kapacitsptse-cm-mmia-plusz-222-24-kdszm-felhvs

 

A pályázatok benyújtására 2024. március 19. és 2024. április 19. között lesz lehetőség.