2024. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat

Az idei évben is meghirdetésre került az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat, melyhez kapcsolódóan elérhetővé vált a 2024. évi pályázati felhívás és annak eljárásrendje.

A pályázat küldetése, hogy azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerésére és díjazására kerüljön sor – az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának odaítélésével, valamint a használat alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím használatával -, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettek a kiemelkedő minőség iránt.

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott és forgalmazott áru, árucsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel akár rendszert is alkothat, vagy önálló szolgáltatás.

Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.

A pályázat felhívása, eljárásrendje, a jelentkezési lappal, illetve a megküldendő nyilatkozattal együtt ide kattintva érhetőek el.