Gyakorlati Oktatói Képzés – Pályázati felhívás – Tréneri névjegyzék

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) 2023. január 30-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Kamarai Gyakorlati Oktató Képzés Országos Tréneri Névjegyzékébe történő felvételre.

1. A pályázat célja

A kamarai gyakorlati oktató képzés szervezéséhez tréneri névjegyzék kialakítása.1

2. A pályázaton történő részvétel feltételei

a) A zárójelben megjelölt szakiránynak megfelelő felsőfokú végzettség (bármely szakos pedagógus végzettség, pszichológus, kommunikáció szakos bölcsész, andragógus, jogász, bölcsész, filozófus okleveles szociális munkás)
b) Legalább 500 óra igazolt2 tréneri gyakorlat. Ezen belül az elmúlt 3 évben teljesített, legalább 200 óra tréneri működés.
c) büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
– a Kamarai gyakorlati oktató képzésben való tréneri részvétel,
– a Képzőhely-ellenőrzést végző kamarai szakértők felkészítésében való tréneri részvétel.

3. A pályázathoz csatolandó dokumentumok

Pályázni a mellékletben található megfelelő adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet az alábbiak szerint:
a) Szakmai önéletrajz.
b) Iskolai végzettség(ek)et igazoló okiratok másolata.
c) Legalább 500 óra igazolt2 tréneri gyakorlat. Ezen belül az elmúlt 3 évben teljesített, legalább 200 óra tréneri működés eredeti igazolással alátámasztva.
d) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez a mellékelt nyilatkozat kitöltésével.
e) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

4. A pályázat benyújtása

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség az MKIK által történő elbírálás időszaka alatt közvetlenül az MKIK felé.

A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 3. pontban felsorolt mellékletek csatolásával egyidejűleg a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához legkésőbb 2023. február 17. 12:00 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarákat.

Az eredményesen pályázók bekerülnek a KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓ KÉPZÉS ORSZÁGOS TRÉNERI NÉVJEGYZÉKÉBE 5 év időtartamra.

Budapest, 2023. január 25.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Nyilatkozat GDPR

1. A pályázatot az illetékesség szerinti megyében kell beadni, mely alapján az MKIK névjegyzékbe kerüléskor a kirendelés az egész országra érvényes hatáskörű.

2. A tréneri gyakorlat igazolására az alábbiak fogadhatók el (scannelt formában is, amennyiben az eredeti dokumentumot nem kapja meg és nem tudja csatolni a pályázó): munkáltatói igazolás vagy korábbi megbízások, referencia.