Az Országgyűlés elfogadta a 2024. évi adócsomagot

A Magyar Közlöny 2023. évi 171. számában megjelent 2023. évi LXXXIII. törvény az egyes adótörvények módosításáról.

Az Országgyűlés 2023. november 21-ei ülésén 116 igen, 47 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló, T/5893. számú törvényjavaslatot és a Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslatát.

Engedje meg, hogy összefoglaljuk a legfontosabb változásokat adónemenként:

1. Személyi jövedelemadó (szja)

*   Az amerikai-magyar kettős adózást kizáró egyezmény megszűnése: 2024-től a belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, a jövedelemszerzés helye szerint külföldről származó külön adózó jövedelem (tőkejövedelem, különösen osztalék) esetében a törvény megengedi a külföldön megfizetett adó beszámítását, a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó külön adózó jövedelem estében pedig nem.

*   Egyéni vállalkozóvá válás ösztönzése: Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély induló vállalkozás munkavállalójaként, vezető tisztségviselőjeként szerez az induló vállalkozásban ingyenesen vagy kedvezményesen tagsági jogot megtestesítő részesedést, amennyiben a jog gyakorlásának megnyíltát követő legalább három évig nem értékesíti azt.

2. Általános forgalmi adó (áfa)

*   A közösségen belüli értékesítés – alanyi mentesség: Magyar adóalany is választhatja az adott tagállamban az alanyi adómentességet, ha megfelel az ottani feltételeknek, és az uniós (tehát az egész közösségen belüli) árbevétele nem haladja meg a 100 ezer eurót. Az intézkedés jelentőségét adja, hogy ezentúl a kisebb, de Európai Uniós piacra betörni készülő vállalkozások nem kerülnek hátrányba a helyi, alanyi adómentes vállalkozásokkal szemben.

*   Áfa bevallás: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az szja-bevallások mellett már az áfabevallások tervezetét is elkészíti, és kiajánlja a rendelkezésére álló adatok felhasználásával. Azok az adózók, akik elfogadják majd a kiajánlott bevallást, nem lesznek kötelesek belföldi összesítő jelentés készítésére sem.

*   Változik a kedvezményes áfakulcsú és az adómentes termékek és szolgáltatások köre.

3. Társasági adó (tao)

*   K+F adókedvezmény: a globális minimumadó jogszabállyal együtt fogadtak el egy társasági adótörvényt érintő új kedvezményt, a kutatás-fejlesztési (K+F) adókedvezményt, mely a globális minimumadó számítása során elismert kedvezmény lesz. Az elfogadott jogszabály a K+F adóalap-csökkentő tétel helyett 5 évre szóló adózói választás alapján kutatás-fejlesztési adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé.

4. Kisvállalati adó (kiva)

 *   Egyesülés, szétválás: A kisvállalati adó (KIVA) jelenlegi szabályai alapján a KIVA szerint adózó cégek nem egyesülhetnek más céggel, nem válhatnak szét, különben elveszítik a KIVA szerinti adózás lehetőségét, és két évig nem is választhatják újra ezt a kedvező adózási módot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslata alapján a törvénytervezet tartalmaz egy új kivételszabály, mely ugyan szűk körben, de lehetővé teszi a KIVA-val adózó cégek egyesülését, szétválását.