Üdvözöljük a

Közlemény

honlapján!

-

Közlemény

Szerző: Dera | 2016. április 21.

KÖZLEMÉNY

 

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: TMKIK) egy négyéves ciklus végéhez ért, ezért idén ismét tisztújító választást tartunk. Ezúton tájékoztatjuk a  Tolna Megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteket a 2016. évi kamarai választással kapcsolatos tudnivalókról.

 

Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

 

 A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: Gktv.) rendelkezése szerint a kamara választott tisztségviselői négyéves időtartamra választhatók meg és újraválaszthatók. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: TMKIK) egy négyéves ciklus végéhez ért, ezért idén ismét tisztújító választást tartunk. Ezúton tájékoztatjuk a Tolna megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteket a 2016. évi kamarai választással kapcsolatos tudnivalókról. A választások keretében a résztvevők 4 kamarai Tagozat vezető tisztségviselőit jelölik és választják meg, valamint javaslatokat tesznek a TMKIK magasabb szintű tisztségeinek betöltésére.

A nem önkéntes kamarai tag, gazdálkodó szervezetek választási névjegyzékben szereplő képviselői, kizárólag a TMKIK küldöttek és pótküldöttek megválasztásában vehetnek részt jelölési és szavazati joggal.

A választási névjegyzéket (kamarai osztályba sorolással) 2016. április 21. és május 23. között a TMKIK Ügyfélszolgálati Irodájában (7100 Szekszárd Arany János utca 23-25..) tesszük közzé. A gazdálkodó szervezetek részvételi, jelölési és szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben, a szavazásra jogosultként feltüntetett személy útján gyakorolhatják. A választási névjegyzék tartalmazza a gazdálkodó szervezet nevét, nyilvántartási számát, fő tevékenységi körét, székhelyét, és a kamarai választás során a képviseletre jogosult személy, vagy személyek nevét.

A választási névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogást a közszemlére tétel első 15 napja alatt írásban kell a TMKIK Választási Bizottságának címére (7100 Szekszárd Arany János utca 23-25) postai úton, vagy személyesen cégszerűen aláírva benyújtani. A jogos észrevétel nyomán a változtatást – a kifogást benyújtó gazdálkodó szervezet egyidejű értesítése mellett – átvezetjük a választási névjegyzéken. Az alaptalannak tartott kifogást a beérkezést követő 3 napon belül megküldjük a Szekszárd Városi Bíróságnak, amely az ügyben a beérkezéstől számított 3 napon belül nem peres eljárásban határoz. Ha a Bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a választási névjegyzék vagy a tagjegyzék kiigazítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A Bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A határozatát a Bíróság annak meghozatala napján közli a TMKIK Választási Bizottságával és a kifogást előterjesztővel.