Üdvözöljük a

Együtt a társadalmi és munkaerő-piaci integrációért - TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0003

honlapján!

-

"Együtt a társadalmi és munkaerő-piaci integrációért" - TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0003

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2008-2009.-ben sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-5.3.1/08/2 azonosító számon meghirdetett "Első lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjára, melynek megvalósítása a terveknek megfelelően 2009. szeptemberében meg is kezdődött.

Az alábbiakban olvasható összegzés a program eddig elért eredményeit mutatja be, mintegy ismertetve annak céljait, a kedvezményezett szervezet törekvéseit.

Sikeres évet tudhat maga mögött az „Együtt a társadalmi és munkaerő-piaci integrációért” címet viselő projekt. 2009. szeptember 1-én, azaz pont egy éve indult útjára a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által elnyert TÁMOP-5.3.1/08/2 „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő önálló életvitelt elősegítő programjának a megvalósítása.

 

Az „Együtt a társadalmi és munkaerő-piaci integrációért” című projekt célja, hogy a Bonyhádi Kistérségben élő, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező inaktívaknak és álláskeresőknek segítséget nyújtson a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban egyaránt. Ennek keretén belül 18 hónapon keresztül havonta egy órás egyéni tanácsadáson, 4 nap tanulástechnika-fejlesztő képzésen, illetve 2 napos motiváció, kommunikáció, csapatszellem és egyéb kulcskompetenciákat fejlesztő képzéseken, speciális tréningeken vesznek részt az érintettek, illetve értesülnek az aktuális állásajánlatokról, támogatási és képzési lehetőségekről.

A program tényleges elindulását komoly előkészületi munkák előzték meg (a célcsoport feltérképezése, a résztvevők és a helyszín kiválasztása, oktatók, trénerek megkeresése, illetve felkérése). A tényleges munka csak ezután következhetett, megkezdtük a kiválasztott 40 fővel a projekt megvalósítását. A program előírja számunkra, hogy próbáljunk meg egyéni fejlesztési javaslatokat kidolgozni, sokszor ez nem is olyan egyszerű.

A projektmenedzsment elsődleges feladata, hogy a projekt megvalósítása során a résztvevők rendelkezésére álljon, átlendítse őket a nehézségeken, segítséget nyújtson az egyéni gondok orvoslásához a szakmai vezető – Dr. Szabóné Bauer Adrienn – és az esetmenedzser – Solymosi Anita – kifejezetten ezen feladatokat látja el.

A befektetett energia nem bizonyult hasztalannak, ugyanis a kezdeti 40 főből mára már több mint húszan visszatértek a munkaerőpiacra, igaz közülük sokan a közmunka programoknak köszönhetően kezdtek el dolgozni, de volt aki újra iskolapadba ült…

 

A program 40 fő számára jelenthet újszerű megoldást a munkaerő-piacra való visszatérés elősegítése érdekében, melynek elérése közös érdekünk. Célunk, hogy lehetőség szerint minél több emberhez jussunk el, s mind többen kapcsolódjanak be a programba. Azok helyére tehát, akik már elhelyezkedtek, dolgoznak újabb embereket vontunk be. Ez szerencsére nem okozott különösebb problémát, ugyanis a 2009. szeptemberi indulás óta folyamatosan érkeznek a jelentkezők, akik jelzik felénk részvételi szándékukat. A projekt során törekszünk arra, hogy minél hátrányosabb helyzetű embereket vonjunk be a programba. A célcsoport hátrányos helyzetének okai a kistérségben a szociális helyzet, az alacsony és/vagy nem piacképes iskolai végzettség, a hátrányos helyzetű település, mint lakóhely (pl. zsáktelepülés), illetve a tartós munkanélküliség. A kiválasztás legfőbb szempontjai így a rászorultság, végzettség, szegregált lakóhely, és a családtagok hátrányos volta.

Programunk közvetlen célja tehát, hogy erősítse a szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségeket, fejlessze a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciákat, megváltoztassa a rossz beidegződéseket. További célként fogalmazható meg az egyéni életutak kezelése, az egyéni problémák megoldásában való segítségnyújtás, a munkába állással, képzéssel kapcsolatos információk, szolgáltatások, támogatások érthetővé és elérhetővé tétele. A felsorolt tevékenységek eredményeként érjük el, hogy a résztvevők alkalmassá válnak az önálló életvitelre, a munkába állásra, valamint a megfelelő állampolgári létre.

 

Örömmel tölt el bennünket, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk, s bízunk abban, hogy a jövőben lesz lehetőség a program folytatására, hiszen az eredmények nem jelentkeznek egyik napról a másikra, a jelenlegi program egy kiindulási alap lehet, amire aztán megfelelően lehet építeni.