Hirdetmény a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról- frissítve új információkkal

Szerző: Dera | 2022. július 20.

Korábban már tájékoztattuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni. >>>

Részletek:

A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

A Vhr. 2. § 17. pontja meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmátaz adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A következő vendéglátóhely típusok esetében kötelező a regisztráció és a napi szintű adatszolgáltatás is az NTAK felé:

étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé:

  • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;
  • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
  • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba. 

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni.Eredetileg az üzemeltetők az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától lettek volna kötelesek.A 100. számú Magyar Közlönyben jelent meg az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény.

39. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

85. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

a) 12/A. § (1) bekezdésében a „2022. július 1. napjától” szövegrész helyébe a „2023. január 1. napjától” szöveg,

b) 12/B. § (1) bekezdésében a „2022. július 1. napjától” szövegrész helyébe a „2023. január 1. napjától” szöveg

lép.

A lényeg, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője az NTAK felé az adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. január 1-jétől köteles.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Az alábbi link nyújt segítséget a regisztráció folyamatáról.

https://info.ntak.hu/vendeglatas

 

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályokban foglaltak tanulmányozását  és az ott előírtak teljesítését.