Felmentés kérelmezése külföldi üzleti partnerek számára a beutazási tilalom alól

Szerző: Dera | 2020. szeptember 7.

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet - nem magyar állampolgár személyforgalomban történő belépése Magyarország területére

 

Az alábbi tájékoztatást adjuk a 2020. szeptember 1-jétől hatályos, a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelettel kapcsolatban, mely szabályozza a nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére történő belépését is.

>>>

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a területi kamaráknak semmilyen jogosultsága nincsen a beutazási tilalom alóli felmentés érdekében meghívólevelet kiadni, vagy a felmentést a rendőri szervnél kérvényezni.

 

A 2020. szeptember 1-jétől hatályos, a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a szerint nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - nem léphet be.

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az 5. §-ban meghatározott rendelkezések alól a (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

 

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a rendőri szerv az (1) bekezdés szerint - a (8) bekezdés szerinti kivétellel - engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,

d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

i) az a)-h) ponton kívüli méltányolható ok.

 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. § (2)-(3) bekezdései szerint -

Központi kormányzati igazgatási szerv:

a) a Kormány,

b) a Miniszterelnöki Kormányiroda,

c) a minisztérium,

d) a kormányzati főhivatal, és

e) a központi hivatal.

(3) Kormányzati főhivatal:

a) a Központi Statisztikai Hivatal,

b) az Országos Atomenergia Hivatal,

c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (3)-(4) bekezdései szerint -

Önálló szabályozó szerv:

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, és

b) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

(4) Autonóm államigazgatási szerv

a) a Közbeszerzési Hatóság,

b) az Egyenlő Bánásmód Hatóság,

c) a Gazdasági Versenyhivatal,

d) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és

e) a Nemzeti Választási Iroda.

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a területi kamaráknak semmilyen jogosultsága nincsen a beutazási tilalom alóli felmentés érdekében meghívólevelet kiadni, vagy a felmentést a rendőri szervnél kérvényezni.

 

Az érintett gazdálkodó szervezetek saját maguk kezdeményezhetik a Korm. rendelet rendelkezései alapján a meghívólevél kiadását, a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában hivatkozott – és jelen levelünkben részletesen felsorolt – valamely szervnél vagy hivatkozhatnak a Korm. rendelet 6. § (2) i) pontja szerinti méltányolható okra, és így kérhetik a rendőri szervtől a felmentést külföldi üzleti partnereik számára a beutazási tilalom alól.