Üdvözöljük a

FELHÍVÁS

honlapján!

-

FELHÍVÁS

Szerző: Dera | 2021. november 25.

Tisztelt tartós adathordozót értékesítő Kereskedők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet, mely alapján az a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 11. pontja szerinti magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi tevékenysége folytatása során fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít a címkét a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez vagy a tartós adathordozó csomagolásához csatolja, és a fogyasztó részére térítésmentesen átadja.

>>>

A címkét a kereskedő a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át.

A kereskedő a címkét sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani.

A kereskedő minden hónap 5. napjáig – vámtarifaszám szerint csoportosítva – adatot szolgáltat a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatal részére a fogyasztónak átadott címkék sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról.

Az NMHH a fogyasztók számára az adattörlést lehetővé tevő szolgáltatás elérhetőségét 2021. december 1. napjától biztosítja.

 

Fentiek értelmében felhívjuk a tartós adathordozót értékesítő kereskedők figyelmét, hogy a címkéket a székhely, vagy telephely szerinti illetékes járási hivatalban szíveskedjenek átvenni, a fogyasztók részére biztosítani, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni!

 

Tolna Megyei Kormányhivatal