Üdvözöljük a

Felhívás normatíva változására!

honlapján!

-

Felhívás normatíva változására!

Szerző: Dera | 2017. július 7.

Tisztelt Cégvezető Asszony/Úr!

 

 2017. június 29-én lépett hatályba a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény, amelynek 8. §-a a következőképpen rendelkezik:

>>>

8. § A Kvtv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alap normatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év.”

 

1. A jogszabályváltozást követően július hónapban (júniusra vonatkozóan) a gyakorlati képzők már az új gyakorlati normatíva alapján készíthetik el a havi előlegbevallásukat.

 

2. A 2017. év 1-5. hónapra vonatkozó bevallását illetően majd az éves bevallásban lehet korrigálni az alap- és kiegészítő csökkentő tétel összegét.

 

3. Az önrevízió ebben az esetben azért nem értelmezhető, mert az 1-5. hónapra vonatkozó bevallásokat az akkor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően készítették el, ezért eleve nem volt még olyan szabályozás (normatíva mérték), amelyhez képest korrekcióra lenne szükség.

 

A 2018. évi költségvetésről szóló törvényben a 2018-as évre ugyancsak a  480 000 forint/fő/év-es gyakorlati normatíva összeg szerepel.

 

Kérem, a fentiekről tájékoztassa könyvelőjét!

 

Tisztelettel:

 

Vidáné Hévizi Bernadett

Szakképzési vezető

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Tel.: 74/529-251

E-mail: vhbetti@tmkik

Csatolt állományok: