Üdvözöljük a

Békéltető testületi tagi, elnöki pályázati felhívás

honlapján!

-

Békéltető testületi tagi, elnöki pályázati felhívás

Szerző: Dera | 2019. szeptember 2.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél

 békéltető testületi tag/elnök

 tisztség betöltésére.

>>>

A jogviszony időtartama:
3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől
 
Foglalkoztatás jellege:
békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés

békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony

A munkavégzés helye:
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület (7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.)

 

Ellátandó feladatok:

 

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A békéltető testületi tag feladata

-        a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,

-        a személyes meghallgatáson eljáró tanács tagként történő részvétel,

-        az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata

-        a testületi munka szervezése,

-        a tárgyalások kitűzése,

-        szakmai feladatok összehangolása,

-        kommunikáció,

-        a testületi feladatok menedzselése,

-        szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,

-        országos szakmai üléseken történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

 

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása, vagy az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása, illetve ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása (Kizárólag olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány megfelelő, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.),
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el, Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

Szükséges nyelvtudás:

 • előny az angol nyelvtudás

 

A tisztség betöltésének időpontja:

2020. január 1-je.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15. (A pályázat benyújtásának határidejére a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26 /2019. (VIII.26.) ITM rendelet az irányadó.)

 

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Hága László a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára nyújt, a 06-74-529-252-ess telefonszámon és a kamara@tmkik.hu e-mail címen.


A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban benyújtani, illetve elektronikus úton a zemplenyi.adrienne@mkik.hu e-mail címre.