Üdvözöljük a

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

honlapján!

-

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

HIRDETMÉNY!

 

 

A 2012. január 1-től működő békéltető testületi tagok megbízatása 2015. december 31. napjával lejár.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) és a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) előírásai alapján szükségessé válik a 2016. január 1. napjától működő testület tagjainak kiválasztása, jelölése.

 

A Tolna Megyei Békéltető Testület tagjainak létszáma tizenkettő (12), amelyből hat (6) személyt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek [Fgytv. 2. § e) pont] jelölhetnek.

 

A jelöltek között az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tagoknak a száma nem lehet több, mint három (3). A jelöltek közül legalább 2  személynek jogász szakképzettséggel kell rendelkeznie. Valamennyi jelöltnek felsőfokú végzettségűnek kell lennie, és meg kell felelniük a Fgytv. 22. §-ában előírt egyéb követelményeknek is.

A jelöléshez csatolni kell a Korm. rendelet 4. §-ában előírt nyilatkozatot, illetve mellékleteket.

 

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek ezen felhívás alapján – a hirdetménynek a Tolna megyében megjelenő Tolnai Népújság napilapban való megjelenését követő 30 napon belül terjeszthetik elő személyi javaslataikat. A jelöléseket a Tolna Megyei Békéltető Testület elnökéhez 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. címre kell benyújtani. Felvilágosítás kérhető a 0674/411-661 és a 0630/6370047-es telefonszámon.

 

 

 

A 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket.

 

A fogyasztói igényérvényesítés rendszerét alapvetően két nagy részre oszthatjuk:

- igazságszolgáltatáson belüli igényérvényesítési lehetőségek

- igazságszolgáltatáson kívüli lehetőségek.

Az igazságszolgáltatáson belüli igényérvényesítés alatt természetesen az alkotmányos alapokon működtetett bíróságok eljárását értjük. Az igazságszolgáltatáson kívüli extrajudiciális eljárások közül a legjelentősebb a békéltetés.

 

Az alternatív jogérvényesítés legnagyobb csoportját a békéltetés alkotja, melynek lényege, hogy a jogvita tanulmányozása után a békéltető személy vagy testület határozott megoldási javaslatot ad a feleknek. Ez a javaslat ugyan nem bír kötelező erővel, azonban a felek az eljárás előtt egy ún. alávetési nyilatkozattal magukra nézve kötelezőnek fogadhatják el.

 

A békéltető testületek létrehozásának okai

 

Nézzük meg, hogy az alternatív jogérvényesítési módozatok minek is köszönhetik "sikerüket", és azt hogy szerepük az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt.

- A peres eljárás formalizált, ebből eredően az igényérvényesítés túlzott terheket róhat a fogyasztóra. Ez a túlzott mértékű formalizáltság oda vezethet, hogy a fogyasztónak jogi szakértőt kell igénybe vennie - melynek költségvonzatai szintén nem elhanyagolhatóak.

- A bírósági eljárás hosszadalmas volta azt a benyomást keltheti a fogyasztóban, hogy az igényelt időtartam nem áll arányban a követeléssel.

- A peres eljárás sajátosságai a kis perértékű ügyekben a fogyasztók jogérvényesítési szándékát és képességét jelentősen korlátozhatják.

- A szakértői költségeken kívül a felperesi pozícióba kerülő fogyasztót eljárási költségek és illetékek terhelhetik.

- Ezzel szemben az extrajudiciális vitarendezési eljárások vitathatatlan előnye, hogy jelentősen gyorsabbak, mint a bírósági eljárás, jóval olcsóbbak, és jóval humánusabbak azáltal, hogy mentesek minden formakényszertől.

 

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója tehát a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

 

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

 A Tolna Megyei Békéltető Testület ügyfélfogadási rendje:

 

 

Személyes ügyfélfogadás hétfőn: 9.00-11.00

 

Eltérő időpontokban (hétköznapokon) előzetes telefonos egyeztetés alapján: 9.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között

 

 

FIGYELEM! A békéltető testületi eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet már letöltheti a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról is! A dokumentumot a "Csatolt állományok" menüpont alatt találja!

 

 

Tel.:06/30 637-0047

 

Dr. Gáll Ferenc                                        Mátyás Tibor

testület elnök                                           testület elnökhelyettes

 

Kapcsolódó anyagok: